Ventil je typ potrubného uzáveru regulujúci tok tekutín (plynov, fluidizovaných tuhých látok, kalov a kvapalín) a to otvorením, zavretím alebo čiastočným blokovaním rôznych priechodov. Funkčný prvok je tanier ventilu, ktorý sa pohybuje pomocou skrutkového vretena. Zdvih taniera býva 1/4 svetlosti sedla, čo vyplýva z požiadavky približne rovnakej rýchlosti prúdenia cez sedlo ventilu a okolo jeho taniera. Ventily väčšinou nespĺňajú požiadavku na čo najpriamejší prechod tekutiny potrubím, lebo smer prúdenia sa mení aj dvakrát, alebo raz v prípade rohového ventilu.

Guľový ventil

Niektoré typy ventilov

upraviť
  • Priamy ventil má smer prúdenia na vstupe a výstupe súosový.
  • Rohový ventil má smer prúdenia na výstupe odklonený od smeru na vstupe, zväčša o 90°.
  • Valcový parný ventil pre parné potrubia.
  • Spätný ventil dovoľuje prietok len jedným smerom, môže byť vyhotovený aj ako rohový.
  • Trojcestný ventil umožňuje rozdeľovanie prietoku do dvoch vetiev potrubia.
  • Poistný ventil sa otvorí samočinne pri prekročení maximálneho tlaku.
  • Redukčný ventil udržuje stály rozdiel tlakov.

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť
  • BARTOŠ, Josef; NOVÁK, Vítězslav; ŠLÉGL, Miroslav. Časti strojov II -III. Bratislava : Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, n.p., 1978. 584 s.