Otvoriť hlavné menu

Kvapalina

skupenstvo, tekutá forma látky

Kvapalina (iné názvy: kvapalné skupenstvo, kvapalná látka, tekutina, tekutá látka [1][2]) je tekutá forma látky a jedno zo skupenstiev, pri ktorom sú častice relatívne blízko pri sebe, ale nie sú viazané v pevných polohách a môžu sa pohybovať v celom objeme. Nestlačitelnosť kvapalín sa využíva v rôznych technických zariadeniach. Veľké a ťažké telesá sa zdvíhajú pomocou hydraulických zariadení, ktoré sú vyplnené kvapalinou.


Vonkajšie prejavy kvapalínUpraviť

 • kvapalné telesá nemajú svoj tvar, ale majú tvar podľa nádoby, v ktorej sa nachádzajú
 • kvapalné telesá majú vlastný objem
 • kvapalné telesá majú voľný povrch (hladinu)
 • kvapaliny tvoria kvapky (vďaka slabým príťažlivým silám medzi časticami)
 • kvapaliny sú ťažko stlačiteľné
 • elektrický prúd vo vodivých kvapalinách sa prenáša iónmi
 • teplo sa v kvapalinách môže šíriť prúdením
 • kvapaliny sa snažia zaujať čo možno najmenší povrch
 • sú tekuté
 • sú ľahko deliťeľné

ReferencieUpraviť

 1. tekutina. In: Pyramída S. 5564 (Poznámka: Uvedené ako odborný termín.)
 2. tekutina. In: Slovník slovenského jazyka

Pozri ajUpraviť