Potrubie

dopravný prostriedok pozostávajúci z tesne pospájaných rúr

Potrubie je dopravný prostriedok pozostávajúci z tesne pospájaných rúr. Potrubie je určené na dopravu kvapalín, plynov, ale aj sypkého materiálu. Potrubím je však možné prepravovať napríklad aj poštu (potrubná pošta). Potrubie musí byť nepriepustné, musí mať možnosť regulácie toku a pododne. Potrubie musí byť uložené tak aby bolo chránené pred tepelnými stratami a koróziou.

Potrubie.

Hlavné parametre potrubiaUpraviť

  • Menovitý tlak: je označenie skupiny pracovných pretlakov odstupňovaných podľa skupiny pracovných teplôt. Označenie je PN
  • Menovitá svetlosť: je približný vnútorný priemer potrubia. Označenie je DN
  • Pracovný stupeň: prepravované látky sú rozdelené do skupín. Pre teploty 0 až 600 °C to skupiny označené I – XI, pre teploty od 0 do – 200 °C sú skupiny označené A,B,C.

RúryUpraviť

Podľa použitého materiálu sú rúry potrubia: liatinové, oceľové, medené, mosadzné, plastové, sklené, z taveného bazaltu.

Pozri ajUpraviť