Dopravný prostriedok

Dopravný prostriedok je všeobecný názov pre rôzne druhy dopravných zariadení, ktoré sa používajú na prepravu ľudí alebo tovaru.

Príklady dopravných prostriedkov upraviť