Autobus

dopravný prostriedok určený na prevoz minimálne ôsmich osôb
O rovnomennej kartovej hre pozri Autobus (kartová hra).

Autobus je motorový dvojstopový / štvorstopový dopravný prostriedok určený na prevoz minimálne desiatich osôb, vrátane miesta pre vodiča. Najčastejším autobusom na našich cestách boli za socializmu československé autobusy Karosa a maďarské Ikarus (obaja výrobcovia už v súčasnosti neexistujú). V súčasnosti na naších cestách jazdia najčastejšie autobusy značiek Iveco, SOR alebo Solaris. Na Slovensku sa vyrábali autobusy značiek Slovbus, Granus, Novoplan resp. Troliga Bus.

Benz-Omnibus, 1896
Autobus Granus H 10-11
SlovBus SB 134 pod Smolenickým zámkom

Rozdelenie

upraviť
 
Známy dvojposchodový autobus (doubledecker) v Londýne
 
Školský autobus
 
Trojčlánkový (dvojkĺbový) mestský autobus Van Hool AGG 300, dĺžka 24,8 metra
 
Mestský nízkopodlažný autobus "Solaris" 18 Hybrid Allison vo Varšave

Autobusy sa podľa účelu použitia rozdeľujú na:

 • mestské – sú určené pre prevádzku s častými zastávkami v mestách. Majú určené miesta na státie a bývajú nízkopodlažné.
  • prímestské autobusy – majú menší počet miest pre stojacich cestujúcich oproti mestským
 • medzimestské – sú určené pre prepravu cestujúcich a ich batožiny medzi jednotlivými mestami a ich okolím. Nemajú osobitne určené miesta pre stojacich cestujúcich, môžu ich však prepravovať
  • miestne medzimestské autobusy
  • linkové medzimestské autobusy – určené pre prepravu iba sediacich cestujúcich
 • diaľkové (autokar) – sú určené pre diaľkovú prepravu cestujúcich a ich batožiny. Preprava stojacich cestujúcich je vylúčená. Ďalej sa ešte delia na:
  • diaľkové autobusy
  • diaľkové turistické autobusy – s vyšším vybavením a väčším priestorom pre cestujúcich.
 • špeciálne – napr. na prepravu invalidov alebo väzňov.
 • trolejbusy

Podľa počtu prepravovaných osôb:

 • veľké autobusy – viac ako 23 cestujúcich
 • midibusy – 17 až 22
 • malé autobusy – 9 až 22
 • minibusy – 9 až 16


Autobusy sa podľa konštrukcie delia na

 • jednopodlažné
  • nízkopodlažné
  • so štandardnou výškou podlahy
  • vysokopodlažné
 • dvojpodlažné
 • kĺbové
  • dvojčlánkové
  • trojčlánkové

Podľa dĺžky sa autobusy zaraďujú do tried:

 • osobitne malej – do 5 m
 • malej – 6 až 7,5 m
 • strednej – 8 až 9,5 m
 • veľkej – 10,5 až 11,5 m
 • osobitne veľkej nad 11,5

Dejiny autobusov

upraviť

Prvý autobus so spaľovacím motorom predstavila spoločnosť Mercedes-Benz na konci 19. storočia, vtedy bol však veľmi nespoľahlivým vozidlom a iba pre veľmi obmedzený počet ľudí, okolo 10-20 osôb. Za 20 rokov sa technológia zdokonalila nakoľko, že bolo možné používať autobusy v modernom slova zmysle. Okolo roku 1930 už odviezli až 50 ľudí a boli poháňané rôzne, na svietiplyn, naftu, drevoplyn a podobne. Hlavný rozvoj autobusovej dopravy nastal po 2. svetovej vojne, keď bola rozšírená infraštruktúra pre automobilovú dopravu, predovšetkým zlacnel benzín a bolo postavených viac pozemných komunikácií. V posledných 50 rokoch autobusy prevládli v MHD a doplnili tak električky na linkách nevyžadujúcich veľké prepravné kapacity. Na rozdiel od električiek sú manévrovateľnejšie, lacnejšie, jednoduchšie a sú veľmi nízke náklady na ich zavedenie, teda autobusovú verejnú dopravu si môžu dovoliť aj menšie mestá.

Výrobcovia autobusov

upraviť

Autobusy na Slovensku

upraviť

Na Slovensku autobusové spoločnosti poväčšine obmeňujú svoj vozidlový park novými autobusmi značky Irisbus, prípadne SOR, občas aj autobusmi iných značiek.
Dopravcovia prevádzkujú rôzne autobusy – Solaris, Mercedes-Benz, MAN, Scania, Volvo, Setra atď.

 • Vyhláška č.116 MDPaT SR z roku 1997 o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • Hudec P.: Motorové vozidlá III. Projektovanie vozidiel. SjF STU Bratislava. 2. vydanie 1996.

Iné projekty

upraviť
 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Autobus
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Autobus