Mosadz je zliatina medi so zinkom a prípadne ďalšími prvkami s menším podielom.

Mosadzný ozdobný predmet (kocka), vedľa kúsky zinku a medi

Rozdelenie mosadzí upraviť

Mosadze sa podľa účelu rozdeľujú na tvárnené a zlievarenské.

Podľa počtu zložiek sa mosadze delia na dve skupiny:

 1. dvojzložkové mosadze:
  1. tombak
  2. hlbokoťažná mosadz (30 % zinku)
  3. automatová mosadz (s prísadou olova; určená na obrábanie)
 2. viaczložkové mosadze:
  1. hliníkové
  2. kremíkové
  3. cínové
  4. mangánové
  5. niklové
  6. mosadzné spájky

Dvojzložkové mosadze upraviť

Najvyšší využívaný podiel zinku v mosadziach na tvárnenie je 42 %, pretože pri jeho väčšom podiele kryštalizujú v sústave Cu-Zn krehké fázy. Ak je obsah zinku do 39 %, kryštalizuje iba jedna fáza (α), pri obsahu 39 až 46 % kryštalizujú dve fázy (α + β). Maximum pevnosti mosadze je pri 46 % zinku, maximum ťažnosti pri 30 % zinku.

Viaczložkové mosadze upraviť

Prísadou ďalších prvkov sa zlepšujú mechanické a technologické vlastnosti, alebo odolnosť proti korózii.

Prísady hliníka, kremíka a cínu zvyšujú pevnostné vlastnosti (legovanie a zjemnenie zrna) a odolnosť proti korózii (ochranná vrstva oxidov). Ak sú mosadze určené na tvárnenie, majú podiel zložiek obmedzený maximálne na 3 % Al, 3 % Si a 1 % Sn.

Prísady mangánu a niklu spevňujú mosadz a zvyšujú odolnosť proti korózii. Mangán býva zastúpený maximálne do 3 %, pretože zhoršuje tvárnosť, naopak nikel až do 20 %, pretože tvárnosť zlepšuje. Niklové mosadze sa dajú leštiť a sú vhodné na pokovovanie, preto sa používali na výrobu príborov a ozdobných predmetov.

Mosadzné spájky patria medzi tvrdé spájky, sú určené pre mechanicky namáhané spoje. Vhodné sú pre spájanie kovov s teplotou tavenia nad 1000 °C. Hustota mosadze 8 700 kg/m3.

Výrobky z mosadzí upraviť

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príklady výrobkov z mosadzí. V prvom stĺpci je označenie mosadze: číslo za značkou Ms znamená podiel medi, ostatné čísla a značky podiel príslušného chemického prvku.

zloženie mosadze výrobky
Ms96 chladičové rúrky
Ms90 súčiastky manometrov, ozdobné predmety
Ms70 hudobné nástroje
Ms60 drobný pokovovaný tovar
Ms47 súčiastky čerpadiel do 250 °C
Ms60Sn hudobné nástroje
Ms58Mn dekoračné predmety
Ms65Ni14 chemicky odolné
Ms80Si3 ložiská, puzdrá

Zdroje upraviť

 • MACEK, Karel; ZUNA, Petr; ZILVAR, Václav. Náuka o materiáli 3 pre 4. ročník SPŠ strojníckych. Bratislava : Alfa, 1989.

Iné projekty upraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Mosadz