Ťažnosť alebo duktilita je schopnosť materiálu byť plasticky natiahnutý.

Plasticky znamená, že nevznikajú trhliny a materiál ostane roztiahnutý.

Tiež je to číselný údaj (v %), vyjadrujúci mieru nezvratného predĺženia profilu.

Teória

upraviť

Ťažné môžu byť všetky materiály, ktoré majú v kryštálovej mriežke dislokácie. Ideálna mriežka bez dislokácií nemá ťažnosť.

Pri pôsobení vonkajšej sily sa dislokácie posúvajú v smere tzv. Burgersovho vektora. Nakoniec sa dostanú na okraj. Opticky sa to prejaví napr. ako zmatnenie lesklého povrchu.

Pozri aj

upraviť