Liatina je zliatina železa s uhlíkom s obsahom uhlíka vyšším ako je jeho maximálna rozpustnosť v austenite (t. j. 2,14 %), s výnimkou ledeburitických ocelí. V porovnaní s oceľami obsahujú okrem viac uhlíka aj viac sprievodných prvkov (napríklad mangán, kremík, síru, fosfor). Liatina sa vyrába pretavením vhodných surových želiez a kovového odpadu v zlievárenských peciach, najčastejšie v kuplovniach.

uličná vpusť z liatiny
Iron Bridge, prvý liatinový most na svete
liatinová panvica
stĺpy z liatiny

Rozdelenie liatin

upraviť

Základné rozdelenie je dané spôsobom kryštalizácie:

 1. cementické liatiny kryštalizujú podľa metastabilnej sústavy Fe-Fe3C.
  1. biela liatina
 2. grafitické liatiny kryštalizujú podľa stabilnej sústavy Fe-grafit.
  1. sivá liatina
  2. tvárna liatina (napríklad: bainitická tvárna liatina)
 3. tvrdená liatina je zvláštny druh liatiny, pri ktorej sa volí zloženie a tepelné podmienky ochladzovania tak, aby povrch kryštalizoval metastabilne a jadro stabilne
 4. temperovaná liatina kryštalizuje metastabilne, ale tepelným spracovaním sa cementit rozpadá na grafit.
  1. s čiernym lomom
  2. s bielym lomom

Ďalšie rozdelenie je dané prítomnosťou prídavných legovacích prvkov:

 1. legované liatiny
  1. so zvýšenými mechanickými fyzikálnymi a technologickými vlastnosťami
  2. antikorózne
  3. žiaruvzdorné
 2. nelegované liatiny

Iné projekty

upraviť
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Liatina
 •   Wikislovník ponúka heslo Liatina
 • MACEK, Karel; ZUNA, Petr; ZILVAR, Václav. Náuka o materiáli 3 pre 4. ročník SPŠ strojníckych. Bratislava : Alfa, 1989.