Binárny diagram železo-uhlík

(Presmerované z Sústava Fe-Fe3C)

Binárny diagram železo-uhlík ( fázový, al. rovnovážny binárny diagram Fe-Fe3C )[1] popisuje rovnovážny binárny systém, v ktorom možno podľa závislosti na obsahu uhlíka a teplote odčítať fázové a štrukturálne premeny v zliatine železo-uhlík, (technickom železe). Okrem železa v prevažujúcej koncentrácii a uhlíka sú v technickom železe obsiahnuté ešte ďalšie žiadané prvky, ako sú napr. mangánkremík atď., ale i nežiaduce, ako fosfor a síra. Najdôležitejší prvok – okrem železa – obsiahnutý v zliatine je uhlík, a už malé zmeny jeho koncentrácie majú zásadný dopad na vlastnosti materiálu. Ako ocele sa označujú zliatiny do obsahu 2,14 % uhlíka, nad touto koncentráciou sa zliatiny železo-uhlík označujú ako surové železo alebo liatiny.

Referencie Upraviť