Cementit

chemická zlúčenina

Cementit je karbid železa Fe3C.

C/Fe fázový diagram, s podmienkami pre tvorbu jednotlivých fáz. Pre nekonečne pomalé zmeny teploty.

Je extrémne tvrdý a oteruvzdorný (asi 10× tvrdší ako oceľ) ale aj veľmi krehký. Samotný sa dá obrábať len brúsením. Cementit, ako súčasť ocele a liatin zvyšuje pevnosť základnej hmoty, tvrdosť a odolnosť voči opotrebeniu, zhoršuje však obrobiteľnosť ocele resp. liatiny. Cementit je najtvrdšia zložka v tavenine - surovom železe. Kryštály cementitu majú svetlú farbu. Vyskytuje sa v oceli s obsahom uhlíka väčším ako 0,8% (v nástrojových oceliach).
Cementit je v tavenine ocele metastabilný. Pri veľmi pomalom ochladzovaní nevzniká cementit ale grafit (take pomalé ochladenie nie je v metalurgickej praxi praktický možné). Pri dlhodobej výdrži za zvýšených teplôt dochádza ku grafitizácii cementitu t. j. mení sa na grafit a ferit. Na to či vznikne cementit alebo grafit ma vplyv hlavne celkový obsah uhlíka v roztavenom železe. Množstvo a rýchlosť vzniku cementitu v tavenine ovplyvňuje aj prítomnosť legovacích prvkov napr. mangánu, chrómu (chrómovy cementit).


V železných zliatinách rozlišujeme:

  1. primárny cementit - primárna kryštalizáca z taveniny podľa línie CD.
  2. sekundárny cementit – vylúčený z austenitu podľa línie ES
  3. terciárny cementit – vylúčený z feritu podľa línie PQ