Sedlo

rozlišovacia stránka

Sedlo môže byť:

Pozri aj upraviť

Zdroje upraviť

 1. nariadenie vlády č. 168/2010 Z. z.
 2. a b c d e f g sedlo. In: Slovník spisovného jazyka českého.
 3. sedlo. In: Historický slovník slovenského jazyka. 1. vyd. Zväzok V (R-rab – Š-švrkotať). Bratislava : Veda, 2000. 690 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0628-7.
 4. antiklinála. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 88.
 5. sedlo. In: Encyklopédia Zeme. Ed. Juraj Činčura. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1983. 720 s. (Encyklopédie Obzoru.) S. 545.
 6. sedlo. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 659.
 7. a b Nemecko-slovenský technický slovník. 1. vyd. Zväzok 2 M – Z. Bratislava : Alfa, 1993. ISBN 80-05-01192-X.
 8. ŽILINSKÝ, Juraj; GIECIOVÁ, Mária. Konštrukcie pozemných stavieb : schody. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo Spektrum STU, 2018. 93 s. (Edícia skrípt.) Dostupné online. ISBN 978-80-227-4867-4.
 9. BEŇAČKA, Štefan, et al. Anglicko-slovenský technický slovník. 3. vyd. Zväzok 2 K – Z. Bratislava : Alfa, 1993. 687 s. (Edícia prekladových slovníkov.) ISBN 80-05-00846-5. S. 368.
 10. sedlo. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok IV. s – u. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1964. 760 s. Dostupné online. S. 48 – 19.
 11. SK – EN geologický slovník [1]
 12. sedlo v dopravě. In: Technický naučný slovník. 1. vyd. Zväzok 4. Pr – Š. Praha; Bratislava : SNTL; SVTL, 1963. 674 s. (Řada technických slovníků.) S. 367. ; špička. In: Technický naučný slovník. 1. vyd. Zväzok 4. Pr – Š. Praha; Bratislava : SNTL; SVTL, 1963. 674 s. (Řada technických slovníků.) S. 662.

Iné projekty upraviť

 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Sedlo
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.