Spätná väzba

rozlišovacia stránka

Spätná väzba alebo feedback môže byť:

  • v kybernetike, informatike, technike všeobecne, biológii, psychológii, komunikácii a pod.: pozri spätná väzba (všeobecne)
  • v elektroakustike: návrat časti energie odovzdávanej zosilňovacím zariadením naspäť na samotné zariadenie (ktorý môže v pripojenom reproduktore spôsobiť nepríjemný zvukový efekt), pozri spätná väzba (akustika)
  • v videoelektronike: efekt, ktorý vzniká, keď sa kamera zamerá na svoj vlastný monitor, pozri spätná väzba (kamera)
  • v marketingu: reakcia publika, z ktorej sa možno dozvedieť úspešnosť reklamnej správy, prostredie v ktorom bola prijatá a postoj zákazníka po jej prijatí, pozri spätná väzba (marketing)
  • v letectve: prenos aerodynamických síl na riadiacich plochách alebo listoch rotora do riadenia v pilotnej kabíne ako aj prenos síl z riadenia pilotnej kabíny na riadiace plochy alebo listy rotora, pozri spätná väzba (letectvo)
  • v chémii a biochémii: situácia, kedy produkt ovplyvňuje rýchlosť svojej vlastnej tvorby, pozri spätná väzba (chémia)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.