Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Noviny pozri Noviny (rozlišovacia stránka).

Noviny sú hmotnostne ľahká publikácia (presnejšie periodikum) na jedno použitie, zvyčajne vytlačená na lacnom papieri nazývanom novinový papier. Noviny môžu obsahovať všeobecné alebo špeciálne témy a môžu byť publikované denne, týždenne, dvojtýždenne, mesačne, dvojmesačne, štvrťročne atď.

Všeobecné noviny sú zvyčajne denníky nových správ na mnoho tém. Môžu obsahovať správy zo sveta, ekonomiky, športu a komentáre (úvodníky, rubriky atď.). Mnohé obsahujú aj správy o počasí a predpovede. Noviny často obsahujú fotografie na ilustráciu článkov, inzerciu, kreslené seriály, kurzy devíz a valút v bankách atď.

Prehľad upraviť

Väčšina novín vychádza denne (denníky), často s výnimkou nedele a štátnych sviatkov. Týždenníky vychádzajú raz týždenne a zvyčajne sú menšie a menej prestížne ako denníky, i keď aj tu sú uznávané periodiká, ako americký Newsweek alebo nemecký Die Zeit. Venujú sa dokladnejšie jednej téme a zvačša sú tlačené na kvalitnejší papier.

Väčšina krajín má aspoň jedny noviny, ktoré sa predávajú po celej krajine - celoštátne noviny, ktoré sú opakom miestnych novín pre mesto alebo región. V USA a Kanade je málo ozaj celoštátnych novín, okrem USA Today v USA a Globe and Mail a National Post v Kanade. Veľké metropolitné noviny s rozšírenými distribučnými sieťami ako New York Times, Washington Post a Toronto Star môžu de facto spĺňať úlohu národných novín.

Vlastník novín alebo osoba zodpovedná za produkciu je vydavateľ. Osoba zodpovedná za obsah je šéfredaktor.

Publikujú sa aj noviny na špecifické témy ako správy pre obchodníkov v danom priemysle, pre záujemcov o určitý druh aktivity alebo životný štýl atď.

Dejiny upraviť

Svet upraviť

Pozri aj: Žurnalistika

Podľa Svetovej asociácie novín (World Association of Newspapers):

 • Pravidelné publikácie boli vydávané a distribuované vládami po tisícročia, napr. Acta Diurna - zoznam udalostí, ktoré usporiadal Gaius Iulius Caesar v starovekom Ríme v roku 59 pred Kr.
 • Prvé noviny boli publikované v roku 713 s názvom Rôzne správy v Kaijuane v Pekingu v Číne ako rukopisné noviny. „Kaijuan“ je názov roku, v ktorom boli noviny publikované.

Časová os:

 • 1504: rod Thurnovcov – Taxisovcov zaviedol v Európe medzištátnu poštovú dopravu, najprv medzi Nemeckom, Nizozemskom, Francúzskom a Španielskom.
 • 1605: Johann Carolus publikoval prvé tlačené noviny „Relation“ v Štrasburgu.
 • 1605: Antverpy: Nieuwe Tydinghen, povodne nepravidelne noviny, ktoré mali čoskoro mesačnú periodicitu, neskôr vychádzali trikrát týždenne.
 • 1621: prvé anglické súkromné noviny Corante boli publikované v Londýne.
 • 1622: začal vychádzať v Londýne prvý anglický týždenník Weekly News.
 • 1631: boli založené prvé francúzske noviny Gazette.
 • 1645: začali vychádzať najstaršie stále vydávané švédske noviny - Post-och Inrikes Tidningar.
 • 1690: Publick Occurrences v Bostone boli prvé noviny publikované v Amerike, ale boli zastavené po prvom vydaní.
 • 1701: 6. septembra - asi prvé vydanie novín Norwich Post, čo boli pravdepodobne prvé vidiecke noviny.
 • 1702: 11. marca založila Elizabeth Malletová prvý anglický denník Daily Courant (vydávaný do roku 1735), ale pre finančné problémy ich po 9. čísle predala Samuelovi Buckleymu.
 • 1709: boli založené noviny Worcester Post-Man, neskôr Berrow’s Worcester Journal v roku 1753, Worcester Post-Man/Berrow’s Worcester Journal sú najstaršie britské neoficiálne noviny.
 • 1785: noviny Daily Universal Register založil John Walters, od 1. januára 1788 majú názov Times.
 • 1803: austrálska vláda publikovala Sydney Gazette a New South Wales Advertiser - prvé austrálske noviny.
 • 1821: boli založené noviny Guardian.
 • 1833: New York Sun - prvé úspešné šestákové noviny
 • 1855: prvé šestákové noviny Daily Telegraph - prvý londýnsky ranník za prekvapujúcu cenu 1 penny - sprístupnenie tlače najširším ľudovým vrstvám.
 • 1884: Otto Merganthaler vynašiel typografický stroj (linotyp), ktorý tlačil písmo po celých riadkoch použitím horúceho olova - veľký progres vo vydávaní novín a vychádzajúca éra „horúceho olova“. Systémy sa vyrábali do 80. rokov 20. storočia, keď boli nahradené počítačovým stránkovaním.
 • 1903 – vznikli noviny Daily Mirror - prvý tabloid na svete. Redakcia zistila, že na prečítanie jedného jej čísla (46 strán) stačí 6 minút. Charakteristickou črtou tabloidu je formát cca 280 x 380 mm, ktorý sa rovná zhruba polovici svetového formátu, postaveného na výšku. V tabloide je prvoradý obraz (fotografia, ilustrácie ) a druhoradý text.
 • 1962: noviny Los Angeles Times používali linotypový horúci kov v typografickom stroji s perforovanou páskou vytvorenou počítačmi RCA, čo urýchlilo typografickú sadzbu. Podstatné bolo vyvinutie slovníka a metódy na automatizáciu delenia slov a zarovnanie textu do stĺpcov (úlohy, ktoré tvorili 40 percent času manuálneho operátora).
 • 1973: Harris uviedol "editing terminals"(?), ktoré rýchlo nasledovali terminály firiem Raytheon, Atex, Digital Equipment Corporation a iných. Výstup tvorili pásky písma na filme z fotosádzacích strojov („studená tlač“ nahradzujúca „horúcu tlač“ linotypových strojov). Atex pracoval s novinami Minneapolis Star na vývoji prvého stránkovacieho systému, ktorý umožňoval tvorbu a výstup úplných redakčných strán, eliminujúc nutnosť manuálneho vloženia pásky filmu. Atexov systém predstavil „Atex Messaging“ (posielanie správ), čo je považované za predchodcu aplikácií e-mailu a „instant messengingu“.

Iné projekty upraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Noviny

Externé odkazy upraviť

Slovenské noviny a časopisy Archivované 2016-10-08 na Wayback Machine