Predpoveď počasia je aplikácia vedeckých a technických poznatkov, ktorej výsledkom má byť poznanie počasia a budúceho vývoja atmosféry v určitom čase nad určitým územím.

V minulosti ľudia predpovedali počasie na základe pozorovania oblohy alebo správania sa zvierat, ktoré sa pripravovali na zmenu počasia. Moderná predpoveď počasia vychádza z celkového pohybu oblastí nízkeho a vysokého tlaku vzduchu a frontov. Družicové fotografie štruktúry oblakov pomáhajú vytvoriť presnú predpoveď počasia.

Obsahuje údaje o oblačnosti, zrážkach, extrémnych denných a nočných teplotách, predpoveď smeru a rýchlosti vetra.

Špeciálne predpovede sa pripravujú napríklad pre poľnohospodárov, pre účely ochrany čistoty ovzdušia, pre pozemnú a leteckú dopravu alebo pre energetikov.