Denník (žurnalistika)

Denník je druh tlačeného periodika vychádzajúceho zväčša šesť alebo päťkrát týždenne, najmenej však trikrát za týždeň, často s výnimkou nedele a štátnych sviatkov. Denníky sa delia na ranné noviny a večerníky. Prvým denníkom na Slovensku bol Slovenský denník vychádzajúci od roku 1910.

Všeobecné noviny sú zvyčajne denníky nových správ na rôzne témy. Týždenníky vychádzajú raz týždenne a zvyčajne sú menšie a menej prestížne ako denníky.

Pozri aj

upraviť