Bankovky (zastarano: bankové papiere, bankové cedule; angl. bank(-)notes) sú papierové peniaze vydávané (komerčnou alebo centrálnou) bankou (a nie štátom - pozri štátovka). Ide o (ale dnes väčšinou už len formálne) vlastnú zmenku, ktorú vydáva banka, a ktorá je splatná na doručiteľa a na požiadanie. V užšom zmysle sa niekedy pojem bankovka obmedzuje na papierové peniaze (vlastné zmenky) vydávané bankou, vymeniteľné za drahý kov (t.j. opak papierových peňazí v užšom zmysle).

Bankovky spolu s mincami tvoria základné nástroje hotovostného peňažného obehu. Zaoberá sa nimi notafília a numizmatika.

Prvé bankovky sa objavili v 60. rokoch 17. storočia v Anglicku a Švédsku. Staršie papierové peniaze v Číne neboli bankovky, pretože ich nevydávali ozajstné banky.

Externé odkazy upraviť