Hygiena

dodržovanie zásad pre uchovanie zdravia

Hygiena (gr. hygies = zdravý, Hygiea je v gréckej mytológii bohyňa zdravia) je vedný odbor študujúci zdravý spôsob života z hľadiska jedinca aj spoločnosti. Vytvára pravidlá takéhoto spôsobu života a skúma ich dodržiavanie.

Hlavnou úlohou hygieny je zabrániť, aby negatívne faktory vonkajšieho prostredia prekročili rámec adaptability ľudského organizmu. Negatívne faktory zväčša vyplývajú z rozvoja technickej civilizácie (napr. hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie, chemické látky, znečistenie životného prostredia, zhoršenie kvality výživy a pod.)[1]

Hlavná náplň hygieny je napríklad udržanie stanovenej kvality životného a pracovného prostredia, štúdium vplyvu výživy, vytváranie noriem pre životné a pracovné prostredie a pod.

ReferencieUpraviť

  1. Encyklopedický ústav SAV. Encyclopaedia Beliana (A-Belk). I. vyd. Banská Bystrica : Veda, vydavateľstvo SAV a Stredoslovenské vydavateľstvo, a. s., 1999. 1. z 12 zv. (696 s.) ISBN 80-224-0554-X. číslo publikácie 3259. Kapitola A, s. 47.

Iné projektyUpraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Hygiena