Vonkajšie prostredie

Vonkajšie prostredie je všetko, čo nás obklopuje zvonku, je to súbor vonkajších podmienok fungovania života.

Vonkajšie prostredie (makroprostredie), zahŕňa globálne a dlhodobo pôsobiace vplyvy - ekonomické, technické, technologické, sociálne, demografické, kultúrno-vzdelávacie, politické, legislatívne, etické ...

Z technického hľadiska pod vonkajším prostredím rozumieme súbor technických vplyvov vonkajšieho sveta na daný objekt: dážď (voda), vietor, striedanie teplôt, slnečné žiarenie a UV žiarenie, prach, emisie (chemické pôsobenie) a pod.

Pozri aj upraviť