Ekonomika

rozlišovacia stránka

Hospodárstvo alebo ekonomika môže byť:

  • časť (spoločenského) života (súhrn činností a zariadení) zameraná na materiálne udržiavanie a zabezpečovanie ľudského života; oblasť spoločenskej činnosti, prostredníctvom ktorej sa vyrábajú, rozdeľujú, vymieňajú a spotrebúvajú úžitkové hodnoty; v užšom zmysle nepresne: spôsob organizovanie výrobnej činnosti resp. výrobná činnosť, pozri hospodárstvo (oblasť činnosti)
  • v histórii: súhrn spoločenských výrobných vzťahov charakteristický pre určité obdobie dejín, napr. ekonomika feudalizmu, ekonomika kapitalizmu

Ekonomika môže byť:

Hospodárstvo alebo hospodárenie môže byť:

  • (odborná) správa hmotných pomerov či prostriedkov, napr. podnikové hospodárenie/hospodárstvo, rozpočtové hospodárenie
  • spôsob pôdohospodárskej činnosti, pracovanie v poľnohospodársve, gazdovanie, napr. družstevné hospodárenie/hospodárstvo

Hospodárstvo je poľnohospodárska výrobná jednotka, gazdovstvo

Hospodárenie je účelné zaobchádzanie s vecou či javom

Pozri ajUpraviť

 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.