Technika

rozlišovacia stránka

Technika môže byť:

  • oblasť ľudskej činnosti (prostriedky, postupy a znalosti) na využitie a ovládanie prírody v prospech človeka, najmä implementáciou poznatkov prírodných vied, tak, aby boli prakticky využiteľné, pozri technika (oblasť činnosti), technická veda
  • jeden z odborov tejto činnosti napr. oznamovacia technika, raketová technika
  • zvláštny postup, spôsob vykonávania nejakej činnosti; zručnosť
  • technické zariadenia a vybavenie, najmä pre výrobu
  • technická štruktúra (stránka) prístroja, stroja a pod.
  • hovorovo:
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.