Kniha

dielo vydané tlačou v samostatnom zväzku
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Kniha pozri Kniha (rozlišovacia stránka).

Kniha je nejasne definovaný termín. Bežné definície sú nasledovné:

 • definície s dôrazom na fyzické hľadisko:
  • súhrn (potlačených alebo prázdnych) listov papiera, pergamenu, velínu, látky alebo iného materiálu zopnutý pozdĺž jednej hrany (bez ohľadu na to, či má alebo nemá dosky či puzdro)[1] [táto definícia teda zahŕňa okrem slovesných diel aj rôzne záznamníky, albumy a podobne]
  • slovesné dielo vydané tlačou v samostatnom zväzku[2]
  • opak brožúry, publikácia, ktorá má (alebo len literárny produkt, ktorý má) minimálne 48 strán a viacdielne dosky (namiesto prebalu)[3]
  • tlačený alebo akýkoľvek iným spôsobom rozmnožený grafický dokument, knihársky spracovaný do tvaru zväzku a tvoriaci myšlienkový a výtvarný celok (v tejto norme aj hudobniny, obrazové publikácie, albumy, atlasy, rôzne druhy tabuliek a pod. vo forme knihy).[4]
 • definícia s dôrazom na neperiodicitu: knižná publikácia (t. j. neperiodická textová publikácia [iná než špeciálna publikácia ako napr. diplomová práca, konferenčný materiál a pod.])[5]
 • definícia s dôrazom na neperiodicitu aj fyzické hľadisko:
  • neseriálový tlačený dokument v kódexovej forme[6]
  • tlačená neperiodická publikácia (bez jej dosák), prístupná verejnosti, ktorá má rozsah minimálne 49 strán a je vydaná v (určitej) krajine[7]
 • definícia s dôrazom na tvorenie jedného celku: duševné dielo vydané v písanej, tlačenej alebo elektronickej forme, zvyčajne rozdelené na stránky a tvoriace fyzickú jednotku[8]
Brockhausov lexikón
Časti knihy: (1) reklamný prebal, (2) záložka prebalu, (3) obal, knižné dosky, (4) prebal, (5) knižný blok, (6) oriezka, (7), (8) titulný list, (9) predsádka, (10)

V poslednej definícii, ako vidno, termín kniha zahŕňa aj elektronickú knihu. O (ne)zaradení zvukových kníh (audiokníh) medzi knihy pozri článok zvuková kniha.

Typy kníh v najširšom zmysle

upraviť

Poznámkové knihy sú čisté knihy určené na zapisovanie používateľom. Študenti ich používajú na písanie poznámok. Vedci, alebo iný výskumní pracovníci používajú laboratórne alebo terénne poznámkové knihy na zapisovanie výsledkov svojej práce. Mnohé poznámkové knihy sú jednoducho zviazané špirálovou cievkou na okraji, tak že sa stránky dajú jednoducho vytrhnúť. Knihy bývajú často doplnené adresárom, alebo kalendárom kvôli zapisovaniu pripomienok a pod.

Albumy sú knihy určené na ukladanie zbierok zapamätania hodných artefaktov, či už sú to obrázky, fotografie alebo iné. Často sú vyrobené tak, že stránky sa dajú vytiahnuť. Niektoré albumy sú určené na zbierky známok.

Knihy určené na zapisovanie periodických vstupov užívateľom, ako napríklad denné informácie o cestách, sa volajú zapisovacie denníky, alebo jednoducho denníky. Jednoduchá kniha určená na zapisovanie majiteľových súkromných osobných udalostí sa volá osobný denník.

Obchodníci používajú účtovné knihy tak isto ako denníky na zapisovanie finančných údajov. Zapisovanie do účtovných kníh sa volá účtovníctvo.

Vytlačené školské knihy pre študentov, určené na štúdium sa obvykle volajú skriptá alebo učebnice. Žiaci základných a stredných škôl často používajú pracovné zošity, ktoré bývajú publikované s voľným miestom slúžiacim na to, aby si študenti precvičovali nadobudnuté vedomosti listovaním do kontextu.

Knihy s technickými informáciami ako niečo vyrobiť, ako niečo funguje, alebo ako niečo používať sa volajú manuály.

Encyklopédia je kniha, alebo súbor kníh s článkami o mnohých témach.

Kniha ktorá obsahuje slová v abecednom poradí a k nim nejaký ekvivalent (v inom jazyku, synonymum…) sa volá slovník.

Kniha s kolekciou máp sa volá atlas.

Referencie

upraviť

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť
 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Kniha
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Kniha