Kniha (rozlišovacia stránka)

rozlišovacia stránka

Kniha môže byť:

  • spojené, spravidla popísané, listy s väzbou alebo prebalom, často obsahujúce slovesné dielo, pozri kniha
  • jednotlivá ucelená veľká časť rozsiahleho slovesného diela (napr. Biblie), často rozdelená ďalej na kapitoly
  • kniha papiera (miera množstva papiera rovnajúca sa 24 hárkom písacieho papiera alebo 25 hárkom tlačového papiera alebo 1/200 balu)
  • orgán u prežúvavcov, súčasť tráviaceho traktu, pozri kniha (orgán)
  • v bridži: 6 základných zdvihov z 13 možných, pozri pod bridžová terminológia#K
  • priezvisko, pozri Kniha (priezvisko)
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.