Formát papiera

štandardné formáty papiera

Existuje veľa štandardných formátov papiera. Niektoré sú štandardizované medzinárodnou organizáciou, iné sú iba štandardom de facto.

Normy STN EN 216, ISO 216, DIN 476 upraviť

 
Štandardné formáty papiera, rad A
 
Štandardné formáty papiera, rad B
 
Štandardné formáty papiera, rad C

Najbežnejšie formáty papiera na Slovensku aj inde vo svete, s výnimkou USA, Kanady, Mexika a niektorých juhoamerických krajín, spĺňajú medzinárodný štandard ISO 216. Tento štandard bol pôvodne prijatý v Nemecku v roku 1922 ako DIN 476 (ale niektoré z formátov boli definované už za francúzskej revolúcie v rámci prechodu na metrický systém, na tieto formáty sa však časom zabudlo). Česko-Slovensko prijalo tento štandard v roku 1953. Dnes platí na Slovensku norma „STN EN ISO 216“, ktorá tieto formáty preberá.

Označenie formátu pozostáva z písmena nasledovaného číslicou, napr. A4. Štandardy definujú tri najdôležitejšie rady formátov: A, B, C. Z nich rad A je základný; rad B je rozširujúci, pre prípady, keď formáty radu A nevyhovujú a rad C je navrhnutý pre obálky.

Rad A je definovaný tak, že papier má veľkosti strán v pomere 1:√2 (t. j. približne 1:1,4142), zaokrúhlené na milimetre. Základným formátom je A0, ktorý je definovaný svojou plochou, ktorá je presne 1  (pred uvedeným zaokrúhlením). Ďalšie formáty tohto radu (A1, A2, A3,…) vznikajú postupným rozdelením na polovicu kolmo na dlhšiu stranu. Najčastejšie používaný formát A4 má rozmery 210 × 297 mm.

Formáty radu B majú rozmery dané geometrickým priemerom rozmerov dvoch po sebe nasledujúcich formátov radu A (napr. formát B3 je geometrickým priemerom formátov A2 a A3). (V Japonsku definuje miestna norma JIS P 0138-61 neštandardný rad B, vo svete označovaný ako JIS B alebo JB, pri ktorom sú rozmery dané aritmetickým priemerom namiesto geometrického.)

Podobne sú formáty radu C dané geometrickým priemerom rozmerov príslušných formátov radov A a B (napr. formát C4 je priemerom formátov A4 a B4). Formáty radu C sa používajú hlavne pre obálky, lebo sú vždy o trošku väčšie ako zodpovedajúci formát radu A (napr. papier formátu A4 sa zmestí do obálky formátu C4).

V štandarde ISO 216 má najväčší formát radu číslo 0, väčšie formáty nie sú definované. V norme DIN 476 však existujú aj väčšie formáty, označené násobnou číslicou na začiatku, napr. 2A0 je dvojnásobok formátu A0 a pod.

Pôvodná nemecká norma DIN 476 definovala tiež rad D, ktorého formáty majú rozmery dané geometrickým priemerom rozmerov dvoch po sebe nasledujúcich formátov radu C (napr. formát D3 je priemerom formátov C3 a C4).

Rozmery papiera podľa ISO/DIN (v mm)
A B C D E
0 841 × 1189 1000 × 1414 917 × 1297
1 594 × 841 707 × 1000 648 × 917 545 × 771
2 420 × 594 500 × 707 458 × 648 385 × 545
3 297 × 420 353 × 500 324 × 458 272 × 385 400 × 560
4 210 × 297 250 × 353 229 × 324 192 × 272 280 × 400
5 148 × 210 176 × 250 162 × 229 136 × 192 200 × 280
6 105 × 148 125 × 176 114 × 162 96 × 136 140 × 200
7 74 × 105 88 × 125 81 × 114 68 × 96
8 52 × 74 62 × 88 57 × 81
9 37 × 52 44 × 62 40 × 57
10 26 × 37 31 × 44 28 × 40

Obálky (ISO 269, DIN 678) upraviť

Pre obálky definuje medzinárodná norma ISO 269 (zodpovedajúca nemeckej norme DIN 678) používanie nasledujúcich formátov:

Rozmery obálok podľa ISO/DIN (v mm)
Formát Veľkosť Formát obsahu
DL 220 x 110 1/3 A4 (dva razy zohnutá A4)
C7/C6 81 x 162 1/3 A5 (dva razy zohnutá A5)
C6 114 × 162 A6 (dva razy zohnutá A4)
C6/C5 114 × 229 1/3 A4 (dva razy zohnutá A4)
C5 162 × 229 A5 (raz zohnutá A4)
C4 229 × 324 A4
C3 324 × 458 A3
B6 125 × 176 obálka na formát C6
B5 176 × 250 obálka na formát C5
B4 250 × 353 obálka na formát C4
E4 280 × 400 B4

Tradičné veľkosti papiera upraviť

V minulosti bolo definovaných množstvo rôznych rozmerov pre veľké hárky papiera. Veľkosti papiera sa určovali názvom a počtom preložení papiera. Napríklad plný hárok papiera formátu "Royal" bol 25 × 20 palcov a "Royal Octavo" bol 3-krát preložený (vzniklo osem hárkov) "Royal" s rozmermi 10 x 6¼ palca.

Kráľovské veľkosti používané v Spojenom kráľovstve a jeho územiach. Nasledujú niektoré zo základných veľkostí (všetky rozmery sú v palcoch):

Názov UK US mm Pomer strán
Emperor 72 × 48 1829 × 1219 1,5
Antiquarian 53 × 31 1346 × 787 1,7097
Grand Eagle 42 × 28¾ 1067 × 730 1,4609
Colombier 34½ × 23½ 876 × 597 1,4681
Atlas 34 × 26 34 × 26 864 × 660 1,3077
Imperial 30 × 22 30 × 22 762 × 559 1,3636
Pinched Post 28½ × 14¾ 724 × 375 1,9322
Elephant 28 × 23 28 × 23 711 × 584 1,2174
Princess 28 × 21½ 711 × 546 1,3023
Cartridge 26 × 21 660 × 533 1,2381
Royal 25 × 20 25 × 20 635 × 508 1,25
Sheet and Half Post 23½ × 19½ 597 × 495 1,2051
Medium 23 × 18 23 × 18 584 × 457 1,2778
Demy 22½ × 17½ 22½ × 17½ 572 × 445 1,2857
Large Post 21 × 16½ 533 × 419 1,2727
20 × 15½ 508 × 394 1,2903
Copy Draught 20 × 16 508 × 406 1,25
Crown 20 × 15 20 × 15 508 × 381 1,3333
Post 19¼ × 15½ 20 × 15 489 × 394 1,2419
Foolscap 17 × 13½ 17 × 13½ 432 × 343 1,2593
Small Foolscap 16½ × 13¼ 419 × 337 1,2453
Brief 16 × 13½ 406 × 343 1,1852
Pott 15 × 12½ 381 × 318 1,2

Základné rozdelenia a ich skratky:

Názvy Skratky Počet preložení Počet strán
Folio fo/f 1 2
Quarto 4to 2 4
Sexto alebo Sixmo 6to/6mo 3 6
Octavo 8vo 3 8
Duodecimo alebo Twelvemo 12mo 4 12
Sextodecimo alebo Sixteenmo 16mo 4 16

Foolscap Folio sa často označuje jednoducho 'Folio' alebo 'Foolscap'. Podobne 'Quarto' je správnejšie 'Copy Draught Quarto'.

Mnohé z týchto veľkostí sa používajú iba pri výrobe kníh.

Formáty používané v USA a Kanade upraviť

 
Formáty americkej normy ANSI

V USA, Kanade a niektorých ďalších krajinách sa medzinárodné formáty príliš nepoužívajú (možno v súvislosti s neprijatím metrického systému). Súčasné štandardné veľkosti používané v Spojených štátoch sú podmnožinom vyššie spomínaných tradičných veľkostí. Formáty 'letter', 'legal' a 'ledger/tabloid' sa v bežnej praxi používajú najčastejšie.

Existuje ešte jeden formát, ktorému meno „government-letter“ dala IEEE Printer Working Group: 8 x 10½ palcov sa v USA používal v školách na písanie a bol zavedený Herbertom Hooverom v čase, keď bol ministrom obchodu, pre potreby vládnych formulárov. Podľa všetkého získali zľavu na papier pôvodne určený pre školy. S postupných rozšírením fotokopírovania, ľudia si chceli kopírovať tieto vládne formuláre, ale kopírky vo všeobecnosti nepodporovali túto veľkosť papiera a tak administratíva Ronalda Reagana zmenila formát formulárov na 'letter'. Formát 8" × 10½" sa stále používa v rôznych špirálových poznámkových blokoch.

Nasledujúce formáty sú štandardom v Spojených štátoch, Kanade a Mexiku.

Názov Veľkosť (palce) Veľkosť (mm) Pomer strán
Quarto 10 × 8 254,0 × 203,2 1,25
Foolscap 13 × 8 330,2 × 203,2 1,63
Letter 8½ × 11 215,9 × 279,4 1,29
-- 8 × 10½ 203,2 × 266,7 1,31
Legal 8½ × 14 215,9 × 355,6 1,65
Ledger / Tabloid 11 × 17 279,4 × 431,8 1,55
Executive 7¼ × 10½ 184,15 × 266,7 1,45
Post 15½ × 19¼ 393,7 × 488,95 1,24
Crown 15 × 20 381,0 × 508,0 1,33
Large post 16½ × 21 419,1 × 533,4 1,28
Demy 17½ × 22½ 444,5 × 571,5 1,29
Medium 18 × 23 457,2 × 584,2 1,28
Royal 20 × 25 508,0 × 635,0 1,25
Elephant 23 × 28 584,2 × 711,2 1,22
Double Demy 23½ × 35 596,9 × 889,0 1,49
Quad Demy 35 × 45 889,0 × 1143,0 1,29
STMT 5½ x 8½ 139,7 × 215,9 1,55
A 8½ × 11 215,9 × 279,4 1,29
B 11 × 17 279,4 × 431,8 1,55
C 17 × 22 431,8 × 558,8 1,29
D 22 × 34 558,8 × 863,6 1,55
E 34 × 44 863,6 × 1117,6 1,29

Externé odkazy upraviť