Suspenzia

rozlišovacia stránka

Suspenzia alebo suspendovanie alebo suspendácia môže byť:

  • pozbavenie úradu/hodnosti, prepustenie, často dočasné
  • zbavenie povinnosti
  • zrušenie platnosti, najmä dočasné
  • pozastavenie výkonu (niektorých) práv člena nejakej medzinárodnej organizácie
  • v medicíne: poloha v závese, záves
  • v cirkvi: jeden z cirkevných trestov, pozri suspenzia (cirkevný trest)

Suspenzia môže byť aj:

Suspendovanie môže byť aj rozptýlenie tuhých čiastočiek v kvapaline, vytváranie suspenzie.

Zdroj upraviť

  • suspenzácia. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 5. revid. a dopl. vyd. Bratislava – Prešov : SAMO, 2008. 1184 s. ISBN 978-80-89123-07-0. S. 1045.
  • suspenzia. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 5. revid. a dopl. vyd. Bratislava – Prešov : SAMO, 2008. 1184 s. ISBN 978-80-89123-07-0. S. 1045.
  • [1]
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.