Substrát

rozlišovacia stránka

Substrát (lat.) môže byť:

 • všeobecne:
  • základ, podklad (najmä činnosti, stavu, vlastnosti)
  • živné prostredie, podklad pre vznik niečoho
  • to, čo je podložené, podklad; materiál
 • vo filozofii:
  • všeobecný podklad/základ jednoty rôznych javov, nositeľ ich vlastností
  • nemenný podklad/základ zmien, absolútny nositeľ vlastností, substancia bez vlastností
 • v biológii:
 • v ekológii: organické látky v odpadových vodách slúžiace ako potrava pre mikroorganizmy, pozri substrát (odpadové vody)
 • v pedológii: pôdotvorná hornina
 • v geológii: vrstva zemského plášťa pod zemskou kôrou, pozri susbstrát (geológia)
 • v chémii:
 • vo farmakológii: základná látka, ku ktorej sa pridáva vlastná účinná látka, pozri substrát (farmakológia)
 • v doprave: zásielka prepravovaná osobnou alebo nákladnou dopravou alebo dopravou správ, pozri substrát (doprava)
 • v jazykovede: jazyk (jazykové prvky) zaniknutého podmaneného etnického celku zachovaný (zachované) v jazyku etnického celku, ktorý si ho podmanil, pozri substrát (jazykoveda)
 • v integrovaných odvodoch: materiál, v/na ktorom je vytvorený integrovaný obvod, pozri pod plátok (polovodič)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.