Substancia

rozlišovacia stránka

Substancia (z lat. substantia = stav, podstata, zosobnenie < substare = byť v čom/pod čím) môže byť:

  • v exaktných vedách: hmota alebo látka
  • vo farmakológii: liečivo v tuhom stave
  • odborne: podstata; to, čo tvorí obsah či hodnotu či základ niečoho
  • vo filozofii:
    • vlastná podstata vecí (a javov)
    • nezávisle (od ostatného) existujúce súcno, súcno osebe – pôvodne Aristotelov pojem prvého súcna, samostatného a nemenného nositeľa všetkých vecí, pozri substancia (filozofia)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.