Doména

rozlišovacia stránka

Doména môže byť:

  • hlavný odbor pôsobnosti; niekým dobre ovládaný odbor
  • v biológii:
  • v histórii: panstvo, statok, majetok feudála, pozri doména (panstvo)
  • vo fyzike: ohraničená oblasť v látke vykazujúca istú hodnotu alebo smer fyzikálnej veličiny, napr. vo feromagnetikách spontánne namagnetovaná oblasť s istým smerom vektorov spontánnej magentizácie a vo feroelektrikách oblasť so spontánnou elektrickou polarizáciou a istým smerom vektora elektrickej polarizácie (praktické využitie napr. v dátových médiách), pozri doména (fyzika)
  • v informatike:
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.