Doména (ak ide o internet, tak aj internetová doména) je v komunikačných sieťach založených na TCP/IP (t. j. napríklad na internete) spojená skupina počítačov a prístrojov, ktoré podľa adresy IP (ktorá môže byť nahradená menom) patria do rovnakej časti siete[1]. Meno pridelené doméne sa volá meno domény alebo názov domény (po angl. domain name)[2]. Ak meno domény obsahuje aj všetky vyššie mená domény (a teda jednoznačne označuje daný uzol doménového stromu), nazýva sa aj presne stanovené meno domény (angl. fully qualified domain name)[3]. Ako meno domény/názov domény/doménové meno v užšom zmysle (angl. domain name) sa často označuje presne stanovené meno domény len na úrovni zobrazenej na web stránke. Napríklad na web stránke http://www.example.org/domains/example je meno domény v užšom zmysle www.example.org.

Príklad (http://www.example.org):

 • org je doména/meno domény/presne stanovené meno domény prvej (najvyššej, teda písmená vpravo za bodkou) úrovne. Doména najvyššej úrovne obsahuje buď:
  • dve písmená – kód krajiny napr. .sk pre Slovensko
  • tri alebo viac písmen pre všeobecné domény ako napríklad .com (angl. commercial) pre komerčné organizácie, .org (angl. organisation) pre neziskové organizácie a pod.
 • example je doména/meno domény druhej úrovne; example.org je presne stanovené meno domény druhej úrovne
 • www je doména/meno domény tretej úrovne; www.example.org je presne stanovené meno domény tretej úrovne (a meno domény v užšom zmysle)

Systém názvov domén (domain name system, skr. DNS) je distribuovaná databáza, ktorá obsahuje korešpondencie medzi menom hostiteľa (t. j. menom domény v užšom zmysle) a prislúchajúcou adresou IP. Príslušný server, ktorý priraďuje meno hostiteľa k IP adrese (alebo naopak), sa nazýva server názvov domén (domain name server, skr. takisto DNS). Služba priraďovanie mena hostiteľa (angl. host) k IP adrese hostiteľa (aj naopak) sa nazýva služba názvov domén (domain name service, skr. takisto DNS)[4].

Národnú doménu najvyššej úrovne pre Slovensko .sk spravuje spoločnosť SK-NIC.[5][6] Tá umožňuje zaregistrovať (a zaplatiť) si doménu druhej úrovne na Slovensku. Zvyčajne však túto službu spolu s inými (napr. webhosting) sprostredkujú poskytovatelia internetového pripojenia (angl. internet service provider). Doménu alebo domény tretej úrovne vytvára majiteľ (správca) domény druhej úrovne.

Pozri aj upraviť

Referencie upraviť

 1. http://web.urz.uni-heidelberg.de/saphelp/helpdata/DE/35/2cd77bd7705394e10000009b387c12/frameset.htm, http://www.geoinformatik.uni-rostock.de/einzel.asp?ID=-1943294389
 2. http://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=732-01-32, http://www.vus.sk/iecd/new/Vyklad.asp; Poznámka: meno domény môže mať aj akákoľvek počítačová doména uvedená v rozlišovacej stránke slova doména.
 3. http://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=732-07-08
 4. http://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=732-07-14
 5. Delegation Record for .SK [online]. iana.org, [cit. 2020-10-31]. Dostupné online.
 6. SK-NIC, a.s. In: Obchodný register na internete [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, [cit. 2020-10-31]. Dostupné online.