Pojem Webhosting resp. hosting (z angličtiny) je pojem v IT oblasti, ktorý označuje:

Servery

V širšom zmysle: prevádzka webovej stránky na serveri, s neustálym pripojením na Internet
V užšom zmysle: komerčná služba, ktorej základom je prevádzka webovej stránky a elektronickej pošty

Typy webhostingu

upraviť

Podľa typu zdieľania systémových prostriedkov

upraviť
  • Zdieľaný alebo "sharovaný" hosting – prevádzka viacerých webových stránok na jednom serveri. Zákazníci (resp. správcovia webových stránok) zdieľajú systémové prostriedky serveru
  • Vyhradený alebo "dedikovaný" hosting – prevádzka webovej stránky na samostatnom serveri, vyhradenom pre potreby jedného zákazníka (jednej webstránky, portálu...). Dedikovaný web hosting je výhodný najmä pre web stránky s vysokou návštevnosťou a značným prenosom dát.

Podľa obchodného modelu

upraviť
  • Freehosting je webhosting zadarmo. Prevádzkovateľ freehostingovej služby poskytuje webhosting pre webové stránky zdarma. Obvykle je však webová stránka doplená prevádzkovateľom o reklamnú plochu, alebo sa reklama nachádza priamo v adrese webovej stránky. Iným modelom býva, že poskytovateľ podmieni využitie freehostingu zakúpením inej komerčnej služby. Zabezpečenie a technická podpora pri freehostingu býva spravidla nízka, až žiadna.
  • Komerčný alebo tiež „profesionálny“" webhosting je platená služba. Za komerčný webhosting sa platia mesačné poplatky. Služba sa od freehostingu odlišuje predovšetkým absenciou reklamy a prítomnosťou prídavných služieb, ako je napr. technická podpora. Komerčný webhosting niekedy garantuje dostupnosť webovej stránky zmluvne.

Komerčný webhosting

upraviť

Komerčný webhosting je ďalej možno rozdeliť na tieto základné skupiny:

  • Webhosting ako doplnok k iným službám – napríklad k internetovému pripojeniu. Je obvykle poskytovaný v cene primárnej služby, ale jeho kvalita tomu zodpovedá. Obvykle absentuje podpora pokročilých technológií a je určený pre menej náročného zákazníka. Súčasťou služby je však spravidla technická podpora, ktorá je poskytovaná spoločne s technickou podporou primárnej služby.
  • Lacný – masový webhosting je typom špecializovanej webhostingovej služby. Je obvykle veľmi lacný a preto cenovo prístupný každému klientovi. To je zároveň jeho hlavnou výhodou. Poskytovateľ sa zameriava na masový predaj služby a uniformnú podobu webhostingových účtov. Preto často absentuje možnosť výberu platformy alebo pokročilých technológií. Služba obvykle nebýva garantovaná písomnou zmluvou. Poskytovatelia sa snažia ušetriť na každom kroku, takže samozrejmosťou nie je ani písomný daňový doklad. Poskytovatelia obvykle klientom sprístupňujú on-line aplikáciu na správu webhostingového účtu.
  • Technologicky zameraný webhosting je obvykle drahší, ale nemusí to byť pravidlo. Poskytovatelia sa zameriavajú predovšetkým na dostupnosť webových stránok, ktorú obvykle garantujú aj zmluvne. Táto forma služby poskytuje možnosť voľby technologickej platformy a využitia drahších (napr. licencovaných) technológii skriptovacích jazykov a databáz. Taktiež je obvykle zákazníkovi k dispozícii on-line aplikácia na správu webhostingového účtu. Technická podpora býva spravidla ešte dôslednejšia.