Server (z angl. to serve – slúžiť, poskytovať službu) je softvér alebo počítač v počítačovej sieti, ktorý v rámci modelu klient-server spracúva požiadavky klientov.[1]

Serverový rack


Prostredníctvom servera si môžu medzi sebou vymieňať počítače údaje alebo pristupovať k údajom, uloženým na serveri, resp. využívajú ho ako bránu na pripojenie do inej siete.

V prípade softvéru ide o podobný princíp na úrovni aplikácie: poskytuje klientským aplikáciam dáta alebo funkcionalitu uloženú v ňom alebo v databáze.

Keďže je server obvykle kľúčovým prvkom funkcie rozsiahlejšej siete alebo aplikácie, používa sa pre neho výkonnejší a kvalitnejší hardvér a jeho funkcia je zabezpečená lepšie ako funkcia bežných pracovných staníc (klientov), napríklad je zabezpečený proti výpadku napájania pomocou UPS, má redundantný napájací zdroj, je umiestnený v uzamknutej miestnosti, automaticky zálohuje údaje na záložné médium, obsahuje diskové pole a pod.

Serverový hardvér upraviť

Server môže byť skonštruovaný na báze bežného hardvéru, aký sa používa pri stolných počítačoch, ale väčšinou sa používa špeciálne upravený hardvér prispôsobený potrebám serveru. Väčšina serverov totiž beží 24 hodín denne 7 dní v týždni a z toho vyplýva potreba vyššej životnosti.

Dnešní výrobcovia serverov (napríklad Dell, Intel, …) používajú bežný hardvér, ktorý si sami testujú a zaručujú vysokú spoľahlivosť a životnosť. Ku svojim serverom poskytujú rýchly servis (obvykle na mieste inštalácie).

Na vzhľade servera nezáleží, väčšinou sú uzavreté v opustenej miestnosti, nainštalované do racku. Sú navštevované iba na údržbu alebo opravy. Servery sú najčastejšie umiestnené v miestnosti bez okien, ktorá drží stálu teplotu okolo 20-23 Stupňov.

Procesory (CPU tak zvane central processing unit) sú jedna z najdôležitejších častí serverov. Musia riešiť mnoho podnetov od užívateľov a je potrebné aby mali čo najmenšiu poruchovosť. V serveroch je často používaných viacero procesorov alebo procesory s viacerými jadrami. Medzi najznámejšie serverové procesory patria Xeon od firmy Intel a Opteron od firmy AMD. Servery väčšinou obsahujú štandardnú integrovanú grafickú kartu (často sa do najnovších serverových základných dosiek montujú grafické karty, ktoré už existujú dlhé roky). Často nemajú zvukovú kartu, rozhranie pre joystick, USB atď. Takéto zariadenia sú pre chod servera zbytočné.

Druhy serverov upraviť

 • webový server – poskytuje WWW stránky (WWW/World Wide Web)
 • súborový server – poskytuje úložisko pre ukladanie súborov
 • databázový server – poskytuje úložisko na efektívne ukladanie, modifikáciu a výber veľkého množstva perzistentných údajov
 • tlačový server – umožňuje sieťovým používateľom vzdialený prístup k počítačovým tlačiarňam
 • DNS server – prekladá názvy domén (www.niečo.niečo) na IP adresy
 • herný server – umožňuje hráčom hrať multiplayer hry
 • proxy server – umožňuje nepriame pripojenie k iným serverom
 • mail server – zabezpečuje odosielanie a prijímanie e-mailov vo vzťahu k iným serverom a/alebo používateľom
 • aplikačný server – počítač, špecializovaný na prevádzku nejakej aplikácie
 • licenčný server – databázový server, sprístupňujúci databázu sw. licencií pre prevádzku softvéru s licenčným zabezpečením
 • mapový server – databázový server, sprístupňujúci kolekciu mapových podkladov
 • redakčný server – typicky webový a databázový server, obsahujúci redakčný systém, poskytujúci redaktorom elektronickú správu obsahu. Zároveň môže obsah poskytovať návštevníkom v podobe mediálneho portálu.

Hosting Webhosting upraviť

Webhosting je počítač/počítače ktoré poskytujú hosťovské služby pre daného klienta ktorý si ho môže prenajať. Je to v podstate jeden fyzický počítač, ktorý môže poskytovať viac služieb viacerým klientom a navzájom si neškodia. Napr. na webhostingu môžu byť umiestnené herné servery, databázový server atď.

Referencie upraviť

 1. Server [online]. Encyclopædia Britannica, [cit. 2018-11-12]. Dostupné online.