Procesor v informatike označuje dve veci:

Intel 80486DX2

A) Pôvodne je to časť systému (označovaná tiež ako procesorový subsystém), určená na postupné spracúvanie určitých vstupov na výstupy (odtiaľ aj slovo „procesor“, ktoré v latinčine znamená „spracovateľ / ten, kto spôsobuje, že niečo postupne postupuje vpred“). Presnejšia definícia znie, že je to subsystém systému spracovania dát, ktorý prijíma informácie zakódované predtým vstupným subsystémom, a ktorý údaje potom spracováva a odosiela na výstupný subsystém, kde sa opäť dekódujú na informáciu.

Rozlišujeme procesory

B) V užšom zmysle dnes slovo procesor označuje len centrálny procesor

Cache upraviť

Moderné procesory používané v počítačoch, alebo iných zariadeniach, ktoré vyžadujú rýchle spracovanie dát, sú vybavené tzv cache. Cache je vyrovnávacia pamäť obsahujúca posledné spracované dáta a príkazy, a tak umožní rýchle opätovné použitie.

  • Procesor má až tri rôzne cache:
    • Level 1 cache (L1 cache): Táto cache beží na frekvencii procesora. Je veľmi malá (asi 4 až 256 KB), ale vzhľadom k jeho polohe v samotnom jadre procesora veľmi rýchlo prístupná.
    • Level 2 cache (L2 cache): L2 cache je obvykle umiestnená v procesore, ale nie v jadre samotnom a jej veľkosť je medzi 64 KB a 12 MB​​.
    • Level 3 cache (L3 cache): Je najpomalšia z troch vyrovnávacích pamätí, ale aj najväčšia (až 256 MB).

Pozri aj upraviť