Joystick [džojstyk] alebo džojstik alebo pákový ovládač je vstupné zariadenie počítača skonštruované na základe všeobecnejšieho mechanického joystick (ovládača).

Joystick:
1. Páka
2. Základňa
3. Tlačidlo – „spúšť“ (fire)
4. Ďalšie tlačidlá
5. Autofire
6. Ovládanie plynu
7. Klobúčik
8. Prísavky

Joystick slúži ako interaktívny, ergonomický ovládač kurzora kombinovaný s tlačidlami. Jeho primárne určenie je ovládanie počítačových hier. Principiálne je to zvislá páka pohyblivo upevnená v základni. Páka je vystredená uprostred kríža ktorý reperezentuje x a y os pohybu. Výchylka páky vyvolá priamo úmerný pohyb kurzora (objektu) na obrazovke. Niektoré joysticky sú vybavené aj kruhovým ovládačom z-ovej súradnice, doplnkovými tlačidlami, ďalším osovým ovládačom (tzv. klobúčikom) a pod.

Ovládanie pomocou joysticku sa využíva hlavne pri hraní počítačových hier, v leteckých simulátoroch a pod. Snahou je ovládanie priblížiť skutočnému ovládaniu lietadla. V nie herných aplikáciách sa používajú hlavne pri ovládaní virtuálneho pohybu v súradnicovom systéme.

Delenie upraviť

  • proporcionálne - výchylka páky je snímaná v absolútnych súradniciach, čiže smer a poloha ovládacej páky zodpovedá presne smeru a pohybu kurzora.
    • inkrementálne (digitálne) - poloha páky je snímaná inkrementálnym snímačom, čiže digitálne
    • analógové - poloha páky je snímaná potenciometrom (zmena odporu), čiže analógovo
  • neproporcionálne - je daný len smer, výchylka páky len zopne spínač. Poloha kurzora sa vypočíta z času pridržania spínača.

Proporcionálny joystick umožňuje odčítať smer a veľkosť výchylky páky. Neproporcionálne odčítajú iba smer, nie však veľkosť výchylky. Výhodou proporcionálneho joysticku je presné určenie polohy, čo umožňuje plynulé riadenie napr. virtuálneho lietadla. Takýto joystick však nie je vhodný pre hranie počítačových hier, pretože na pohyb z jednej krajnej polohy páky do druhej je potrebný dlhší čas, ktorý znemožňuje rýchlu reakciu (napr. v akčných hrách). Tu sú vhodnajšie neproporcionálne joysticky.

Pripojenie upraviť

V minulosti sa na pripojenie joysticku používal výhradne analógový port tzv. gameport, ktorý umožňoval priame meranie odporu snímačov dvoch analógových joystickov bez nutnosti prevodníka. Vedel analógovo snímať po dve osi a dve tlačidlá. Gameport je dnes považovaný za zastaraný port (legacy port) a je nahradený USB portom. Digitalizácia joysticku umožnila neobmedzene rozšíriť počty osí a tlačidiel, ako aj doplniť tzv. spätnú väzbu tzv. feedback (páka má regulovaný odpor, prenášajú sa do nej virtuálne otrasy a vibrácie z hier, virtuálny náraz trhne pákou, páka kladie meniteľný odpor podľa prostredia v hre a pod.). Meranie polohy výchylky páky je alebo analógové, alebo inkrementálne (obvykle optický IRC snímač), komunikácia s počítačom digitálna. Takéto joysticky už nie sú len vstupnými zariadeniami, ale kombinovanými vstupno-výstupnými zariadeniami.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Joystick