Spínač alebo vypínač je mechanická, mechanicko-elektrická, alebo elektronická súčiastka, slúžiaca na spojenie a rozpojenie (prepnutie) okruhu. Princíp je rovnaký - úlohou spínača (prepínača) je zopnúť (prepnúť, prerušiť) tok média vstupnej vetvy do výstupnej vetvy (vetiev). Najobvyklejšou aplikáciou je spínanie a rozpínanie elektrického okruhu, existujú aj spínače hydraulické, tlakovzdušné a pod.

Značka spínača


V elektronike sa na spínanie používa mechanické relé, v polovodičovej elektronike sa na spínanie používa polovodičový prvok napr. tyristor, resp. tranzistor. Existujú aj netradičné konštrukcie spínačov napr. ortuťové (kontakty spína guľôčka ortute), spínače spínané magnetickým poľom (jazýčkové relé) a pod.

Špeciálnymi druhmi spínača sú prepínače a tlačidlá. Tlačidlo je spínač ovládaný tlakom prsta, obvykle nearetovaný, čiže zopnutie kontaktov skončí uvoľnením tlaku prsta.

Prepínač

upraviť
 
Značka prepínača

Špeciálnym druhom vypínača je prepínač. Prepínač je kombinácia viacerých spínačov, pričom (podľa konštrukcie) mechanická poloha prepínača spína a rozpína viacero vypínačov a ich kombinácií. Prepínače môžu byť viacstupňové (spínajú viacero nezávislých okruhov naraz) a viacpolohové (každá poloha znamená inú kombináciu zopnutých kontaktov). Spínaných kontaktov môže byť až niekoľko desiatok.

Prepínače sa používajú napr. na ovládanie osvetlenia schodísk, kde je jeden obvod ovládaný dvoma prepínačmi z dvoch rôznych miest.

Príklad zapojenia prepínačov
A,B = nezávislé dvojcestné prepínače
1,2 = prívod elektrickej energie, červená farba reprezentuje aktívny vodič (pod prúdom)
Žiarovku je možné zapnúť a vypnúť nezávisle z dvoch rôznych miest (A a B).

   
   

Krížový prepínač

upraviť
 
Značka krížového prepínača

Špeciálnym druhom prepínača je krížový prepínač. Používa sa striedavé prepínanie dvoch vstupov na dva výstupy. V praxi ho môžeme použiť na ovládanie osvetlenia schodísk s najmenej troma ovládacími miestami.

Príklad zapojenia prepínačov
A,C = nezávislé dvojcestné prepínače
B = nezávislý dvojcestný krížový prepínač
1,2 = prívod elektrickej energie, červená farba reprezentuje aktívny vodič (pod prúdom)
Žiarovku je možné zapnúť a vypnúť nezávisle z troch rôznych miest (A,B a C).

   
   
   
   

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Spínač