Vstupné zariadenie alebo vstupná jednotka je periférne zariadenie (hardvér) počítača, ktorá umožňuje vstup údajov alebo signálov do počítača za účelom ich ďalšieho spracovania alebo ich využitia pre riadenie počítača a k nemu pripojených zariadení. Vstupné zariadenie transformuje informácie z “vonkajšieho” sveta do formy použiteľnej pre počítač. Vstupné zariadenia často slúžia užívateľovi – človeku ktorý ich používa pre zadanie príkazov, alebo ďalších informácií spracovávaných počítačom. Počítač odpovedá užívateľovi pomocou výstupných zariadení počítača. Niektoré zariadenia sú kombinované vstupno-výstupné zariadenia.

Typickým príkladom vstupného zariadenia je klávesnica, alebo myš.

Rozdelenie upraviť

Neexistuje presné delenie vstupných zariadení.

Môžeme si ich rozdeliť podľa viacerých kritérií. Príklady možného rozdelenia vstupných zariadení:

Príklady vstupných jednotiek upraviť

Nie je možné vymenovať všetky používané vstupné zariadenia. Ďalej uvádzame len príklady najčastejšie používaných vstupných zariadení vo výpočtovej technike.

Staršie vstupné jednotky upraviť

  • dierne štítky
  • dierna páska
  • magnetická páska

väčšinou sa už nepoužívajú

Klávesnica (Keyboard) upraviť

Klávesnica je vstupné zariadenie počítača s viacerými klávesmi (tlačidlami) pomocou ktorých je možné zadávať príkazy priamo (počítač reaguje na stlačenie tlačidla), alebo nepriamo (napísaní príkazu, alebo programu).

Ovládače kurzora (pointing devices) upraviť

Ovládač kurzora je vstupné zariadenie počítača ktoré ovláda tzv. kurzor zobrazovaný na obrazovke. Ukázaním kurzorom na obraz funkcie, alebo príkazu a potvrdením je možné ovládať program, resp. počítač. Veľké množstvo softvéru má implementované ovládanie pomocou kurzora. Obvykle je ovládanie kurzorom spojené s výrazom grafické používateľské rozhranie (graphical user interface).

Príklady takýchto vstupných jednotiek:

Vstupné jednotky s viacerými stupňami voľnosti upraviť

Niektoré vstupné jednotky majú viaceré stupne voľnosti, alebo dokážu prepnúť svoj režim práce tak, aby umožnili vstup informácií z trojrozmerného (viacrozmerného) priestoru. (Pod viacrozmernosťou nerozumieme len mechanický 3D priestor, ale aj súčasné vkladanie viacerých nadväzných veličín).

Kompozitné vstupné jednotky upraviť

Vstupné jednotky bývajú často zložené z viacerých vstupných zariadení, aby umožnili čo najpohodlnejšiu a najefektívnejšiu prácu obsluhy. Najčastejšie sa kombinujú klávesnice (tlačidlá) a ovládače kurzora. Takéto ovládače sa používajú najmä pri hraní počítačových hier najmä na herných konzolách ako sú napríklad Sony PlayStationXBox alebo Wii.

Obrazové a video vstupné jednotky upraviť

Zvukové vstupné jednotky upraviť

Iné upraviť

Vstupnou jednotkou môže byť aj akýkoľvek snímač fyzikálnej veličiny pripojiteľný k počítaču (snímače teploty, tlaku, rýchlosti vetra, kinematické snímače (rýchlosť, zrýchlenie ...), IRC snímače ...)