Výstupné zariadenie

Výstupné zariadenie alebo výstupná jednotka vo výpočtovej technike je periférne zariadenie (hardvér) počítača, ktoré umožňuje výstup dát alebo signálov z počítača vo forme zrozumiteľnej človeku ako sú napr. obrazová, textová alebo zvuková informácia alebo v inej forme za účelom ich ďalšieho spracovania alebo využitia pre riadenie ďalších k počítaču pripojených zariadení (ako je napríklad paralelný interface s obvodom Intel 8255, ktorý v starších počítačoch umožňoval napríklad ukladanie dát na magnetofón).

Počítač naopak dostáva informácie a príkazy od človeka alebo iných technických zariadení pomocou vstupných zariadení. Niektoré zariadenia sú kombinované, teda vstupno-výstupné zariadenia.

Typickým príkladom výstupných zariadení je:

a ďalšie.

Iné projektyUpraviť