Hardvér

fyzická stránka počítača a jeho doplnkov

Hardvér (kodifikovaný tvar[1]; nekodifikované a staršie tvary: hardware[2][3][4], hardver[5][6]; staršie názvy: technické vybavenie počítača[2][7], technické vybavenie[3][8], technické prostriedky (počítača)[8][9][10], technika počítača[2], konštrukčné prvky počítača[6]; angl. hardware; skratka HW, hw) je fyzická stránka (t. j. všetky hmotné - čiže tzv. technické - komponenty) počítača a jeho doplnkov (periférií a komunikačných prostriedkov)[5][11][12][13]. Opakom je softvér.

V počítačoch typu PC hardvér zahŕňa okrem iného tieto hlavné prvky:[13]

Referencie

upraviť
 1. hardvér. In: Pravidlá slovenského pravopisu. 3. upr. a dopl. vyd. Bratislava : Veda, 2000. 590 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0655-4.
 2. a b c hardvér. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 461.
 3. a b Spracovanie informácií : anglicko-nemecko-francúzsko-rusko-slovenský slovník. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1979. 571 s. (Edícia prekladových slovníkov.) S. 486.
 4. hadvér. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 180.
 5. a b hardver. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 246.
 6. a b BEŇAČKA, Štefan, et al. Anglicko-slovenský technický slovník 1 A – J. 3. vyd. Bratislava : Alfa, 1993. 727 s. (Edícia prekladových slovníkov.) ISBN 80-05-00845-7. S. 626.
 7. ŠALÁT, Tibor, et al. Malá encyklopédia matematiky. 2. preprac. a rozš. vyd. Bratislava : Obzor, 1978. 854 s. S. 752.
 8. a b hardvér. In: Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a upr. slovenské vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 1054 s. Dostupné online. ISBN 80-10-00381-6.
 9. MINIHOFER, Oldřich; KRATOCHVÍLOVÁ, Jindra. Anglicko-český slovník výpočetní techniky. 1. vyd. Praha : SNLT, 1986. 494 s. S. 201.
 10. RAGAN, Ján. Anglicko-slovenský slovník výpočtovej techniky. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. 485 s. ISBN 80-08-01117-3. S. 199.
 11. Der Brockhaus, Computer und Informationstechnologie : Hardware, Software, Multimedia, Internet, Telekommunikation. Mannheim; Leipzig : Brockhaus, 2002. 1008 s. ISBN 978-3-7653-0251-0. S. 409.
 12. hardware. In: Technický slovník naučný. 1. vyd. Zväzok 3. G-J. Praha : Encyklopedický dům, 2002. 392 s. ISBN 80-86044-20-3. S. 81.
 13. a b hardvér. In: PAULIČKA, Ivan, ed. Všeobecný encyklopedický slovník G-L. 1. slovenské vyd. Praha : Ottovo nakladatelství v divízii Cesty, 2002. 943 s. ISBN 80-7181-659-0. S. 146.

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Hardvér