Rozširujúca karta (angl. expansion card; iné názvy: karta, počítačová karta, rozširujúca doska, adaptér, adaptérová karta, karta príslušenstva) je v počítačovej technike doska s plošnými spojmi, ktorú možno umiestniť do rozširujúceho slotu matičnej dosky počítača na zvýšenie funkcionality počítačového systému. Jedna strana rozširujúcej karty je vybavená lištou, ktorá kartu drží, a pomocou ktorej je možné jej umiestnenie a prichytenie do šasi počítačovej skrinky. Na spodnej strane karty sú umiestnené kontakty, ktoré umožňujú elektrický kontakt medzi rozširujúcou kartou a konektorom zbernice matičnej dosky.

Zasúvanie rozširujúcej karty do rozširujúceho slotu

Matičná doska má obvykle viacero typov konektorov. Záleží od štandardu, pre ktorý je matičná doska určená, od jej typu (form factor), a celkového technického riešenia matičnej dosky. Umiestnenie karty je teda závislé od typu použitého konektoru – zbernice, od rozmerov karty – jej dĺžka a výška (je to dané skrinkou počítača) a tiež od prídavného priestoru, ktorý karta vyžaduje (prídavné chladenie, predpísaný priestor okolo karty, prídavné konektory pre pripojenie externých vodičov a pod.)

Karty sa vyrábajú v rôznych profiloch. Profil určuje, aká je karta vysoká. Tomuto profilu – výške – sa prispôsobuje aj upevňovacia lišta. Plná výška karty je 120 / 18 mm, existujú karty polovičnej výšky a tzv. trištvrťkové karty.

Dejiny rozširujúcich kariet upraviť

Prvý počítač s koncepciou rozširujúcich kariet bol Altair, ktorý vzikol v roku 1975. Používali sa rôzne typy zberníc v závislosti od výrobcu počítača. Prvou skutočne štandardizovanou zbernicou bola PC bus v počítači XT firmy IBM v roku 1981. Tým vznikom prvý počítač štandardu PC, ktorý poznáme až dodnes. Zbernica bola tvorená 8 bitovými ISA slotmi. Neskôr sa táto zbernica rozšírila o 16 bit ISA sloty, a tak vznikol PC typu AT (1984). Potom vznikli rôzne odrody ISA – napr. MCA, EISA, VESA Local BUS ..., ktoré však už nenašli širšie uplatnenie. Skutočným prielomom bol rok 1991, kedy prišla firma Intel so zbernicou PCI. Táto zbernica prišla s mikroprocesorom Pentium. Zbernica úplne vytlačila staršiu ISU, a aj dnes je základnou zbernicou počítača typu AT. S potrebou akcelerácie grafiky a potreby prenosu väčšieho objemu údajov sa z PCI odčlenil špecializovaný grafický port, ktorý však umožňuje pripojenie len jednej karty. Zo začiatku to bol AGP (1997), neskôr PCIE (2005).

Tieto zbernice sa používajú v počítačoch štandardu IBM PC. Mnohí iní výrobcovia počítačov používajú vlastné typy zberníc, aby sa mohli používať len nimi vyrábané rozširujúce karty.

Štandardy rozširujúcich slotov upraviť

 • PCI-Express
 • AGP
 • PCI
 • ISA
 • MCA
 • VLB
 • CardBus/PC Card/PCMCIA (pre notebooky)
 • Compact flash (pre PDA)
 • sloty pre Flash karty (SD, MMC, SM ...)
 • USB

nie PC sloty

 • SBus (SPARC Sun computers)
 • Zorro (Commodore Amiga)
 • NuBus (Apple Macintosh)

Typy rozširujúcich kariet upraviť

 • grafické karty
 • zvukové karty
 • sieťové karty
 • TV karty
 • modemy
 • HOST adaptéry napr. SCSI a RAID radiče
 • testovacie POST karty
 • rozširujúce BIOS a ROM karty
 • fyzikálne karty
 • karty na spracovanie videa
 • radiče diskov pre pevné, alebo výmenné médiá
 • interfaceové karty (paralelný port, sériové porty, muti I/O, USB ...)
 • pamäťové karty
 • kalendárové / hodinové karty
 • bezpečnostné karty
 • pokladničné karty