Sieťová karta alebo LAN karta alebo sieťový adaptér alebo NIC (angl. Network Interface Card) je počítačový hardvér umožňujúci komunikáciu cez počítačovú sieť.

Sieťová karta s BNC a RJ-45 konektorom

Sieťová karta všeobecne upraviť

Sieťová karta je rozširujúcou kartou počítača, ktorá sa zasúva do zbernice počítača (v minulosti ISA, neskôr PCI a PCIE). V súčasnosti už býva súčasťou matičnej dosky ako integrovaný čip s príslušným konektorom. Externé sieťové karty sa pripájajú cez externé konektory počítača (USB, PCMCIA ...).

Sieťová karta z logického hľadiska obsahuje elektronické obvody potrebné na komunikáciu použitím špecifickej fyzickej vrstvy a linkovej vrstvy. To poskytuje základ na sieťový protokolový zásobník, umožňujúc komunikáciu v malých skupinách počítačov na rovnakej lokálnej sieti a komunikáciu na veľké vzdialenosti pomocou smerovateľných komunikačných protokolov ako Internet Protocol.

Konštrukcia upraviť

Interná sieťová karta je klasická rozširujúca karta pre zbernicu počítača (PCIE, v minulosti ISA, PCI a pod.). Z hľadiska zbernice sieťová karta na prenos dát používa I/O adresu, DMA a IRQ.

 
Konektor RJ-45 na sieťovej karte

Na karte sa obvykle nachádza:

  • špecializovaný komunikačný obvod – jadro karty. Ide o špecializovaný komunikačný procesor obsahujúci všetko, čo komunikácia cez sieť vyžaduje, ktorý výrazne zjednodušuje jej konštrukciu. Najväčší výrobcovia obvodov sú Realtek, 3COM, SMC, Intel ai.
  • ROM pamäť – resp. pätica pre pamäť - tzv. BOOT ROM pamäť s programom umožňujúcim pripojenie k sieti LAN bez dodatočného komunikačného softvéru. Umožňuje postaviť počítač bez operačného systému - bezdiskovú stanicu (tzv. terminál, pracovná stanica), ktorý si všetok softvér potrebný pre prácu stiahne z hlavného počítača – servera.
  • napäťový menič z 5V na 9V, potrebný pre niektoré druhy sietí..
  • na lište sa nachádza konektor podľa použitej linky (BNC, RJ-45 – TP, Token Ring, AUI...) kam sa pripája komunikačný sieťový kábel
  • LED diódy na indikáciu aktivity siete a prítomnosti signálu v sieti.

Externé karty obsahujú navyše časti potrebné pre komunikáciu cez daný externý port (USB, PCMCIA ...).

Základné údaje sieťových kariet upraviť

  • typ pripojenia (BNC, RJ-45 konektor, AUI konektor, optika)
  • prenosová rýchlosť (100 Mbit/s, 1Gb/s, 10Gb/s...)
  • MAC adresa – jedinečný číselný kód pre jednoznačnú identifikáciu karty v sieti

Iné projekty upraviť

Pozri aj upraviť