Požiadavka na prerušenie

Požiadavka na prerušenie (angl. interrupt request, skrátene IRQ) je:

  • akt prerušenia signálu linky zbernice, alebo
  • vstupná linka prerušenia pre radič prerušení.

Linky prerušení sa často označujú číselným kódom napr. IRQ14.

Počítačový hardvér riadený radičom potrebuje občas prerušiť činnosť iného zariadenia, alebo procesora, aby mohol vykonať činnosť, ktorá neznesie odklad.

Jednoduchým príkladom použitia prerušenia (IRQ) v počítači je pohyb kurzora myši (pri čom sa obvykle používa IRQ2). Činnosť počítača sa preruší a kurzor sa presunie o malý diel. Potom je činnosť opäť vrátená pôvodnému procesu, znova sa použije prerušenie, znovu sa posunie kurzor ... toto sa deje veľmi rýchlo, takže sa zdá že práca počítača a pohyb kurzora myši sa dejú súčasne. V skutočnosti je proces o čosi zložitejší, pretože na pohybe kurzoru myši sa podieľa viacero zariadení a radičov (sériový port, grafická karta, pamäť, CPU ... a väčšina týchto zariadení má vlastné IRQ)

Keď pracujeme s počítačovým hardvérom, inštalujeme, alebo odoberáme komponenty a rozširujúce karty počítača systém im priradí IRQ (ak je to potrebné). Staršie zariadenia - karty umožňovali nastaviť IRQ priamo na zariadení - rozširujúcej karte pomocou prepínačov (DIP switch). Novšie karty s PnP (Plug and Play) technológiou akceptujú IRQ priradené systémom. Údaje o pridelených IRQ sú uložené v BIOSe počítača. Operačný systém počítača prevezme tabuľku IRQ a používa ju pri riadení jednotlivých zariadení počítača. Keďže prerušení je málo, moderné zariadenia zdieľajú prerušenia medzi sebou.

  • IRQ v systémoch s procesorom x86

Tieto prerušenia historicky pochádzajú z prvých počítačov triedy x86, ktorým dnes hovoríme osobné počítače. Kvôli vzájomnej kompatibilite softvéru a hardvéru sa používajú dodnes.

IRQ 0 - Systémový časovač.
IRQ 1 - Klávesnica.
IRQ 2 - Kaskáda pre IRQ 8-15. Zariadenie s prideleným IRQ2 dostane IRQ9
IRQ 3 - COM2 a COM4 sériové porty
IRQ 4 - COM1 a COM3 sériové porty
IRQ 5 - LPT2 paralelný port, alebo zvuková karta
IRQ 6 - radič FDD
IRQ 7 - LPT1 paralelný port, alebo zvuková karta
IRQ 8 - Hodiny reálneho času
IRQ 9 - Voľné
IRQ 10 - Voľné
IRQ 11 - Voľné
IRQ 12 - PS/2 myš. Ak myš nie je, potom voľné.
IRQ 13 - ISA / Matematický koprocesor
IRQ 14 - Primárny IDE
IRQ 15 - Sekundárny IDE