Peripheral Component Interconnect

(Presmerované z PCI)

PCI (z anglickej skratky Peripheral Component Interconnect) štandard pre zbernicu počítača k pripojeniu periférnych zariadení k matičnej doske. Tieto zariadenia môžu byť:

 • integrovaný obvod priamo na matičnej doske, nazývané v špecifikácii PCI ako planar devices alebo
 • prídavná karta, ktoré sa pripájajú do slotov na matičnej doske.
PCI prídavné sloty na matičnej doske

Konfigurácia

upraviť

PCI sa vyskytuje bežne v počítačoch, kde vystriedalo starú ISA architektúru, ako štandardná zbernica. Nájdeme ho však aj u iných typov počítačov. Na rozdiel od ISA, PCI umožňuje dynamické konfigurovanie prídavných zariadení. Pri štarte počítača sa BIOS PCI karty a BIOS počítača dohodnú na pridelení prostriedkov, ktoré karta potrebuje. Toto umožňuje pridelenie IRQ a adries portov cez dynamický proces, na rozdiel od ISA zbernice, kde zdroje (adresný priestor, číslo IRQ a DMA) boli určené pevne hardvérom karty, alebo sa menili premiestňovaním prepojok ("jumperov") na karte (štandard Plug and Play bol u ISA zariadení definovaný len dodatočne, a keďže ho nepodporovali všetky zariadenia, viedlo to k mnohým konfliktom zariadení). PCI zbernica poskytuje detailný popis všetkých pripojených PCI zariadení cez PCI Configuration Space, čo umožnuje, aby bol Plug and Play proces prakticky uskutočniteľný.

Špecifikácia PCI pokrýva fyzickú veľkosť zbernice, vrátane rozmedzenia elektrického vedenia, elektrickú charakteristiku, časovanie zbernice a protokoly. Organizácia The PCI Special Interest Group (PCISIG) predáva špecifikáciu na adrese http://www.pcisig.com/.

Základná špecifikácia PCI zbernice

upraviť
 • 33.33 MHz (hodinový signál) so synchrónnym prenosom
 • maximálny prenos je 133MB za sekundu
 • šírka zbernice je 32-bitov alebo 64-bitov
 • 32-bitový adresný priestor (adresovateľné maximum je 4GB)
 • 16-bitový portový priestor (dnes sa už nepoužíva)
 • 256 bajtový konfiguračný priestor
 • 3.0 - 3.3 - 5-voltová signalizácia
 • reflected-wave switching

Základné PCI varianty

upraviť
 • PCI 2.2 povoľuje 66 MHz hodinový signál (vyžaduje 3.3 voltov) (maximálny prenos 533 MB/s)
 • PCI-X mení protokol a zvyšuje maximálny prietok dát. Hodinový signál 133 MHz (max. prenos 1066 MB/s)
 • PCI-X 2.0 zvyšuje hodinový signál na 266 MHz (max. prenos 2133 MB/s), rozširuje konfiguračný priestor na 4096 bytes, pridáva 16-bit zbernicový variant a povoľuje 1.5 voltovú signalizáciu
 • Mini PCI sa používa najmä v notebookoch
 • Cardbus je karta veľkosti PCMCIA pre 32-bitové, 33 MHz PCI
 • Compact PCI, používa moduly veľkosti Eurocard pripojené do PCI backplane.

Iné PCI varianty

upraviť
 • PCI-Express (alebo 3GIO), sériová zbernica používajúca signálovú a programovaciu koncepciu PCI

Odvodené zbernice

upraviť
 • LPC - z angl. Low Pin Count, t. j. malý počet vývodov - zbernica odvodená z PCI so zmenšeným počtom signálov (z čoho vyplýva malý počet pinov na pripojenom integrovanom obvode, čo znižuje ich cenu a rozmery) určená na pripojenie pomalších periférnych obvodov, obvykle typu SuperIO, ktoré v sebe združujú tzv. legacy (zastarané) periférie (ako napr. radič disketovej jednotky).

Táto zbernica je niekedy označovaná ako náhrada zbernice ISA.

Pozri ďalej

upraviť

Externé odkazy

upraviť