Volt

jednotka elektrického napätia

Volt je jednotka elektrického napätia, resp. elektrického potenciálu. V sústave SI patrí medzi odvodené jednotky, rozmer v základných jednotkách je: V = kg·m2·s−3·A−1.

Rozdiel potenciálov je 1 volt, ak je na prenesenie náboja 1 coulomb z miesta nižšieho potenciálu na miesto vyššieho potenciálu potrebné vykonať prácu 1 joule.

Napätie medzi koncami vodiča je 1 volt, ak stály prúd 1 ampér vo vodiči dodáva výkon 1 watt[1].

Jednotka bola pomenovaná podľa talianskeho fyzika Alessandra Voltu, vynálezcu elektrického článku (1800).

Prístroj na meranie elektrického napätia sa nazýva voltmeter a zapája sa paralelne k meranému napätiu.

Referencie upraviť

  1. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2009-08-12]. Dostupné online. Archivované 2009-10-17 z originálu.

Pozri aj upraviť