Joule

jednotka práce a energie

Joule (skratka J, slovenská výslovnosť podľa slovníkov je [džaul], ale meno J. P. Joule sa v skutočnosti vyslovovalo [džúl][1]) je jednotka práce a energie. V sústave SI patrí medzi odvodené jednotky. Jednotka joule bola pomenovaná na počesť anglického fyzika Jamesa P. Joula.

Definícia upraviť

1 joule je definovaný ako práca, ktorú koná sila veľkosti 1 N pôsobiaca po dráhe 1 m.

Zo základných jednotiek je odvodený vzťahom

kg⋅ m2⋅ s−2 (tiež N⋅ m)
kde kg je kilogram, m je meter, s je sekunda, N je newton

Pretože jednotka 1 joule je relatívne malá, v praxi sa používajú jej násobky (kilojoule, megajoule, gigajoule, terajoule), prípadne sa používajú jednotky odvodené z jednotky výkonu (1 watt) - napríklad kilowatthodina (kWh). Samotná jednotka 1 joule sa týmto spôsobom dá chápať ako wattsekunda.

Prepočty joule na kWh:

  • 1 J = 2,778×10−7 kWh
  • 1 kWh = 3 600 000 J = 3,6 MJ

Násobky upraviť

SI násobky jouleu (J)
Násobok Násobok
Hodnota SI symbol Názov Hodnota SI symbol Názov
10−1 J dJ decijoule 101 J daJ dekajoule
10−2 J cJ centijoule 102 J hJ hektojoule
10−3 J mJ milijoule 103 J kJ kilojoule
10−6 J μJ mikrojoule 106 J MJ megajoule
10−9 J nJ nanojoule 109 J GJ gigajoule
10−12 J pJ pikojoule 1012 J TJ terajoule
10−15 J fJ femtojoule 1015 J PJ petajoule
10−18 J aJ attojoule 1018 J EJ exajoule
10−21 J zJ zeptojoule 1021 J ZJ zettajoule
10−24 J yJ yoktojoule 1024 J YJ yottajoule
Bežné násobky sú vyznačené tučným písmom

Referencie upraviť

  1. joule in: Oxford English Dictionary