Newton (čítaj ňjútn) značka N je základná jednotka sily podľa medzinárodnej sústavy SI. Je pomenovaná po Isaacovi Newtonovi za jeho prácu na klasickej mechanike.

Definícia

upraviť

Jeden newton je množstvo sily, ktoré udeľuje telesu s hmotnosťou 1 kilogram zrýchlenie 1 m·s−2. Je to sila, ktorá udeľuje 1 kilogramu zrýchlenie 1 meter za sekundu za sekundu.[1]

 

SI násobky

upraviť
Násobok Názov Značka Násobok Názov Značka
100 newton N 100 newton N
101 dekanewton daN 10–1 decinewton dN
102 hektonewton hN 10–2 centinewton cN
103 kilonewton kN 10–3 milinewton mN
106 meganewton MN 10–6 mikronewton µN
109 giganewton GN 10–9 nanonewton nN
1012 teranewton TN 10–12 pikonewton pN
1015 petanewton PN 10–15 femtonewton fN
1018 exanewton EN 10–18 attonewton aN
1021 zettanewton ZN 10–21 zeptonewton zN
1024 yottanewton YN 10–24 yoktonewton yN

Prepočítanie hodnôt s jednotkami sily mimo SI

upraviť
newton
(SI jednotka)
dyne kilopond librová sila poundal
1 N ≡ 1 kg . m/s² = 105 dyn ≈ 0,101 97 kp ≈ 0,224 81 lbf ≈ 7,233 0 pdl
1 dyn = 10−5 N ≡ 1 g . cm/s² ≈ 1,019 7 . 10−6 kp ≈ 2,248 1 . 10−6 lbf ≈ 7,233 0 . 10−5 pdl
1 kp = 9,80665 N = 980 665 dyn gn . (1 kg) ≈ 2,204 6 lbf ≈ 70,932 pdl
1 lbf ≈ 4,448222 N ≈ 444 822 dyn ≈ 0,45359 kp gn . (1 lb) ≈ 32,174 pdl
1 pdl ≈ 0,138 255 N ≈ 13 825 dyn ≈ 0,014 098 kp ≈ 0,031 081 lbf ≡ 1 lb . ft/s²
Hodnota gn použitá v oficiálnej definícii kilopoundu je tu použitá pre všetky gravitačné jednotky.

Vysvetlenie

upraviť

Pojmy hmotnosť a sila sú často zamieňané v bežnom živote, ale vo vede a technike sa musia rozlišovať. Newton sa začal používať približne okolo roku 1904, ale organizáciou General Conference on Weights and Measures (CGPM) bol prijatý ako SI jednotka sily až v roku 1948.

Referencie

upraviť
  1. HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fyzika (vysokoškolská učebnice obecné fyziky). Brno : VUTIUM, 2001. 1198 s. ISBN 978-80-214-1869-1. (90)

Pozri aj

upraviť