Newton (jednotka)

Newton (čítaj ňjútn) značka N je základná jednotka sily podľa medzinárodnej sústavy SI. Je pomenovaná po Isaacovi Newtonovi za jeho prácu na klasickej mechanike.

DefiníciaUpraviť

Jeden newton je množstvo sily, ktoré udeľuje telesu s hmotnosťou 1 kilogram zrýchlenie 1 m·s−2

 

SI násobkyUpraviť

Násobok Názov Značka Násobok Názov Značka
100 newton N 100 newton N
101 dekanewton daN 10–1 decinewton dN
102 hektonewton hN 10–2 centinewton cN
103 kilonewton kN 10–3 milinewton mN
106 meganewton MN 10–6 mikronewton µN
109 giganewton GN 10–9 nanonewton nN
1012 teranewton TN 10–12 pikonewton pN
1015 petanewton PN 10–15 femtonewton fN
1018 exanewton EN 10–18 attonewton aN
1021 zettanewton ZN 10–21 zeptonewton zN
1024 yottanewton YN 10–24 yoktonewton yN

Prepočítanie hodnôt s jednotkami sily mimo SIUpraviť

newton
(SI jednotka)
dyne kilopond librová sila poundal
1 N ≡ 1 kg·m/s² = 105 dyn ≈ 0.10197 kp ≈ 0.22481 lbf ≈ 7.2330 pdl
1 dyn = 10−5 N ≡ 1 g·cm/s² ≈ 1.0197×10−6 kp ≈ 2.2481×10−6 lbf ≈ 7.2330×10−5 pdl
1 kp = 9.80665 N = 980665 dyn gn·(1 kg) ≈ 2.2046 lbf ≈ 70.932 pdl
1 lbf ≈ 4.448222 N ≈ 444822 dyn ≈ 0.45359 kp gn·(1 lb) ≈ 32.174 pdl
1 pdl ≈ 0.138255 N ≈ 13825 dyn ≈ 0.014098 kp ≈ 0.031081 lbf ≡ 1 lb·ft/s²
Hodnota gn použitá v oficiálnej definícii kilopoundu je tu použitá pre všetky gravitačné jednotky.

VysvetlenieUpraviť

Pojmy hmotnosť a sila sú často zamieňané v bežnom živote, ale vo vede a technike sa musia rozlišovať. Newton sa začal používať približne okolo roku 1904, ale organizáciou General Conference on Weights and Measures (CGPM) bol prijatý ako SI jednotka sily až v roku 1948.