Klasická mechanika je najstaršia fyzikálna teória, ktorá si dodnes zachovala pôvodný tvar; mechanika, v ktorej sa neuvažujú kvantové javy. Klasická mechanika sa spravidla nazýva Newtonova (nerelativistická) mechanika; niekedy sa však pod pojmom klasickej mechaniky rozumie Newtonova aj Einsteinova mechanika, t. j. mechanika nerelativistických aj relativistických javov.

Klasická mechanika je dodnes základom teoretickej fyziky a vzorom fyzikálnej teórie.

Vznik mechaniky sa uskutočnil z požiadaviek techniky a astronómie a k jej rozvoju prispelo využitie metódy geometrie (Archimedes zo Syrakúz).

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.