Priamy prístup do pamäte

Priamy prístup do pamäte (angl. direct memory access, skrátene DMA) je funkcia v počítači, ktorá umožňuje určitému hardvérovému subsystému počítača používať systémovú pamäť pre čítanie a zápis nezávisle od hlavného procesora (CPU). DMA je využívaná viacerými komponentami počítača (napr. radič pevného disku, grafická karta, sieťová karta , zvuková karta ...). Počítačový systém obsahujúci kanály DMA môže presúvať dáta z a do komponentu s výrazne nižším zaťažením procesora (CPU), ako počítače bez DMA.

Bez DMA musí počítač použiť tzv. PIO mód (Programmed Input / Output) a procesor je zaťažený po celý čas trvania prenosu dát. S DMA procesor len inicializuje prenos, počas samotného prenosu je uvoľnený pre iné činnosti a príjme IRQ od radiča DMA, keď je proces prenosu ukončený.

DMA sa s výhodou používa v systémoch pracujúcich v reálnom čase, čiže pre aplikácie ktorých činnosť sa nesmie prerušiť (resp. prerušenie je pre ne kritické).