Modem je zariadenie na prevod analógového signálu na digitálny a naopak. Názov vznikol spojením dvoch slov: modulátor a demodulátor. Modulácia je konvertovanie signálu z odosielajúceho PC do analógovej podoby pre analógovú linku. Na druhej strane ide o konvertovanie analógového signálu do digitálnej podoby.

Modemy

Modem umožňuje napr. počítaču komunikovať po telefónnych linkách, cez rozvody káblovej televízie, vzduchom (rádiový prenos), dešifrovať signály atď. Najviac sa používa k prepojeniu počítača na Internet.

Modemy sa delia na interné a externé.

Interné modemy sa môžu zapájať cez PCI, AMR a CMR sloty.

Externé modemy cez porty COM1, COM2, USB prípadne RJ-45

ISDN adaptér
  • (z angl. ) Integrated Services Digital Network
  • je to digitálna linka
  • môže byť interný alebo externý
ISDN sieť

Využíva množstvo druhov kanálov, je to vlastne verejná digitálna služba, má dva kanály a to kanál B a kanál D. Kanál B sa používa na prenos samostatnej informácie s prenosovou rýchlosťou 64 kbps. Kanál D slúži na signalizáciu a prenos riadiacich informácii medzi ISDN ústredňou a komunikačným zariadením.