Modulátor

Modulátor je zariadenie, ktoré vykonáva moduláciu.

Napríklad časť modemu, ktorá premieňa digitálne dáta na analógové, je modulátor.