Výpočtová technika

Výpočtová technika je súhrn metód, hardvéru a softvéru na uľahčenie, zrýchlenie, mechanizáciu a automatizáciu výpočtov a spracovania dát počítačom. Počítačový hardvér v týchto súvislostiach označujeme ako "výpočtové prostriedky".

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť