Informatika

veda o informácii a jej automatickom spracovaní

Informatika je veda o informácii a jej automatickom spracovaní (je to veda o algoritmickom riešení problémov). Často, no nie výlučne sa študuje ako súčasť vedy o počítačoch a informačných technológiách. Jej súčasné využitie je úzko späté s rozvojom výpočtovej techniky.

Hlavný predmet štúdia informatiky je štruktúra, vytváranie, manažment, uchovanie, získavanie, rozširovanie a prenos informácií. Informatika tiež obsahuje štúdiu aplikácie informatiky v organizáciách, jej využitie a interakciu medzi ľuďmi, organizáciami a informačnými systémami. V posledných rokoch sa do pozornosti informatiky dostáva interakcia človeka s počítačom (HCI) a spôsoby ako ľudia vytvárajú, používajú a hľadajú informácie.

Dve definície informatiky z prípadných tried Indiana University Bloomington sú: „Umenie, Veda a Ľudský rozmer IT“ a „Štúdium, aplikácia a sociálne dôsledky technológie“. Alternatívna definícia Informatiky podávaná na School of Informatics, University of Edinburgh je „štúdia štruktúry, správania a interakcií prirodzených a umelých výpočtových systémov“. Študuje zobrazenie, spracovanie a komunikáciu informácií v systéme, vrátane všetkých výpočtových, kognitívnych a sociálnych aspektov. Hlavnou myšlienkou je transformácia informácie. V tomto význame je to viac-menej splynutie umelej inteligencie, kognitívnej vedy, počítačovej vedy a príbuzných polí.

Súčasný výskum sa venuje zlepšeniu komunikácie medzi človekom a počítačom a zefektívneniu spôsobov tvorby, použitia a hľadania informácie.

Informatika nie je viac o počítačoch ako astronómia o teleskopoch.
Edsger Dijkstra, informatik
Informatika nie je taká stará ako fyzika; pár stovák rokov za ňou zaostáva. To však neznamená, že si informatici naložili menšie sústo ako fyzici: informatika môže byť mladšia, ale jej ratolesti sú omnoho intenzívnejšie.
Richard Feynman, fyzik

Medzinárodná terminológia

upraviť

Informatika má rovnaký význam ako v slovenčine napríklad aj vo francúzštine (informatique) a nemčine (Informatik). V angličtine (Information technology) sa študujú oddelene vedy pre teóriu informácie (information science) a vedu o spracovaní informácie výpočtovou technikou (computer science).

Disciplíny informatiky

upraviť

Informatika, ako každá veda v duchu svojho poslania študuje rôzne predmety, podľa ktorých sa delí na disciplíny:

Pozri aj

upraviť