Veda o počítačoch

Veda o počítačoch alebo počítačová veda je vedná disciplína zaoberajúca sa teóriou, konštrukciou a použitím počítačov. (ČSN 36 9001; z angl. (ISO) computer science), v poslednej dobe sa uprednostňuje pojem počítačová veda (napríklad v slovenskej MDT). Na Slovensku sa počítače spravidla študujú v rámci informatiky, čo je súbor vedeckých disciplín a špeciálnych postupov pri spracovaní informácií (ČSN 36 9001).

Veda o počítačoch sa zaoberá aj konštrukciou, fungovaním a použitím počítačov pri spracovaní informácií. Počítačová veda kombinuje teoretické i praktické aspekty techniky, elektroniky, teórie informácií, matematiky, logiky a teórie ľudského správania. Oblasť výskumu počítačovej vedy siaha od programovania a počítačovej architektúry až po umelú inteligenciu a robotiku.

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť